Even Skistad

 Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

Even Skistad.
Even Skistad. Photo:

 Jeg jobber i Skanska, et av verdens største entreprenørfirmaer. Der er jeg med i en prosjektgruppe som utvikler byggeprosjekter innen næringsbygg og boliger. For tiden holder jeg på å simulere energibruken for et sykehjem. Samtidig har jeg ansvaret for å innhente tilbud på forskjellige varer og tjenester fra leverandører og underentreprenører for å finne en realistisk pris for prosjektet.

Hvorfor valgte du NMBU?

Østlandsområdet passet bedre enn Trøndelag - NTNU, Stavanger - UIS, eller andre steder de har bygglinjer. Jeg visste om flere som gikk på NMBU som var godt fornøyde med studietilbudet (byggeteknikk og arkitektur) og studentmiljøet.

Hva slags nytte har du av utdannngen din i nåværende jobb?

Jeg bruker det jeg har lært hver dag, i større eller mindre grad. Jeg skrev masteroppgave om energisimulering og har fått oppgaver hvor jeg får videreutviklet kunnskapene om dette temaet. Utdanningen har gitt en grunnleggende forståelse av byggfaget som kommer godt med i hverdagens utfordringer.

Hva kan du si om studentmiljøet på Ås?

Min mening (spørsmål om inhabilitet) er jo at Ås har om ikke verdens, hvertfall Norges beste studiemiljø. På UMB finner man en forening som passer alle.

Avslutningsvis, har du noen råd til kommende studenter?

Verden er full av muligheter. Bruk dem og skap din egen fremtid. Karrieremessig vil jeg råde dere til å søke sommerjobber tidlig. Jeg har inntrykk av at CV`en avgjør mer enn karakterer.

Published 11. januar 2019 - 11:10 - Updated 6. April 2020 - 7:57