Kristine Nore

 

Kristine Nore er stipendiat ved Byggforsk/NTNU
Kristine Nore er stipendiat ved Byggforsk/NTNU Photo:


Før jeg begynte på NLH (nå NMBU)* var det store ønsket å bli veterinær, og jeg trengte noen ekstra studiepoeng fra realfag. Planene endret seg raskt til tekniske fag og etter hvert til retningen byggeteknikk og arkitektur. Masteroppgaven skrev jeg med en medstudent. Denne innebar mye laboratoriearbeid ved Byggforsk i Trondheim, der vi begge ble tilbudt jobb etter avsluttet studiet.

I dag er jeg stipendiat innen bygningsfysikk, ved Byggforsk/NTNU. Mastergraden er absolutt relevant for meg i dag og studiet byggeteknikk og arkitektur vil jeg sterkt anbefale. Det var særlig fint at jeg i så stor grad kunne legge opp løpet som jeg selv ville og lage min egen fagkombinasjon.

Ved universitetet i Ås var jeg også involvert i studentpolitikken, i Studentstyret og Høgskolestyret. Dette gjorde studiet ekstra verdifullt og jeg ble bedre forberedt til arbeidslivet.

* = tidligere Norges Landbrukshøyskole (NLH), nå Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU).

Published 11. januar 2019 - 11:13 - Updated 11. januar 2019 - 11:13