Fordypning byggkonstruksjon og treteknologi

Sikre konstruksjoner vil alltid være det viktigste for en bygningsingeniør. De nye klimapåkjenningene er også utfordringer for vårt fagområde.

I årene som kommer vil betongskader i bygg og konstruksjoner bli en stor utfordring. Trebygging er miljøbygging og vi satser derfor mye på trehus og trekonstruksjoner. Utvidet trebygging innebærer nyutvikling av konstruksjoner og detaljer.

Tre kan brukes til mange ting og på forskjellige måter. Brukonstruksjoner er utsatt for vær og vind og hard belastning. Med rett utforming er trevirke et svært aktuelt byggemateriale. Leonardobrua er bygget i tre. Konstruksjonsprinsippet for Leonardobrua er testet i masteroppgaver av sivilingeniørstudenter ved UMB. I dag er brua på plass over E18, ti km fra UMB.

Av trevirke er det mange slag. Noen tåler vann og uteklima bra, noen er sterkere enn andre. Et studium som kombinerer treteknisk materialkunnskap med innsikt i statikk og konstruksjoner, gir en unik mulighet for å designe nye og framtidsrettede trekonstruksjoner og byggesystemer. I et nytt trelaboratorium kan nye løsninger testes og videreutvikles. Et tett samarbeid mellom Treteknologi på Skogfag og Byggeteknikk og arkitektur på Tekniske Fag skal sikre treets plass i framtidas bygging.

Published 15. mai 2013 - 15:26 - Updated 23. mai 2017 - 19:48