Fordypning byggkonstruksjon og arkitektur

Hvordan et hus bør se ut kan påvirkes av ulike forhold; landskap, klima, nabohus, hva det skal brukes til osv. Planleggeren er den som bestemmer mest hvordan resultatet skal bli. I dette fordypningsområdet kombinerer man god byggeteknisk kompetanse med omfattende trening i bygningsdesign og arkitektur. Målet er at du skal kunne prosjektere hus av god kvalitet, som er miljøvennlige både under bygging og i bruk, og som er en berikelse for det stedet eller landskapet der det skal stå.

Hus er rammer rundt mange funksjoner. Idrettsaktiviteter trenger hus; klubbhus, butikk, kafe, driftsbygg osv. Hvordan designe hus til en golfbane? Arealbruken er utredet i en tidligere masteroppgave.

Bygninger i Norge fornruker ca 40% av landets energi. Du lærer å effektivisere energibruken i bygninger og gjøre bygninger mer miljøriktige.

Gjenbruk er miljøvennlighet. Gamle hus må brukes, ellers blir de et økonomisk problem. Hvordan bygge om gamle hus til nye bruksområder? Bygningshistorien forteller hvilke hus vi har, og vi fyller de med nye funksjoner.


Innen byggkonstruksjon er det særlig byggskader og nye trekonstruksjoner det forskes på. Hvordan man styrkeberegner gulv og tak osv. er omfattende tema i studiet. På arkitektursiden er det generell bygningsdesign og bruk av digitale bygningsinformasjonsmodeller vi er opptatt av.

 

Published 15. mai 2013 - 15:26 - Updated 23. mai 2017 - 19:48