Mer om: Master i teknologi - Byggeteknikk og arkitektur

Bygninger skal være billige og solide. De skal fungere godt, være vakre og de skal passe inn i sitt miljø. Norge er et land av trehus og vi er stolte av vår bygningsarv. Vi ser nå økende bruk av tre i store og moderne bygninger. På andre områder, for eksempel brukonstruksjoner, ser vi samme utvikling. Derfor har vi definert bruk av tre som et særlig satsningsområde.

Fordypninger

Nedenfor finner du utfyllende informasjon om studiets oppbygging og innhold. I menyen til høyre finner du eksempelplaner og andre nyttige lenker. Vil du vite enda mer, finner du den formelle beskrivelsen av dette studieprogrammet her.

Photo:

Framtiden krever miljøvennlige hus. Hva gjør en bygning miljøvennlig? Vår beliggenhet i UMB-miljøet gir særlig gode forutsetninger til å gi studiet en sterk miljøprofil. Studiet gir også muligheter for å kombinere byggeteknikk og arkitektur med for eksempel kommunalteknikk, økonomi eller landskapsplanlegging.


Studiet har to hovedretninger:
Byggkonstruksjon og arkitektur
Kombinerer god byggeteknisk kompetanse med omfattende trening i bygningsdesign/arkitektur

Byggkonstruksjon og treteknologi
Kombinerer treteknisk materialkunnskap med innsikt i statikk og konstruksjoner, gir en unik mulighet for å designe nye og framtidsrettede trekonstruksjoner og byggesystemer.

Published 25. september 2013 - 13:44 - Updated 23. mai 2017 - 19:47