Eksempelplaner

Grunnpakke siving (100 sp)

 • IMRT100    Innføringsemne - fagorientert prosjekt
 • INF100P     Prinsipper i informasjonsbehandling
 • PH100   Examen philosophicum  /PHI101  Examen philosophicum - seminarversjon
 • MAHT111   Kalkulus 1
 • MATH112   Kalkulus 2
 • MATH113  Lineær algebra og lineære differensiallikninger  
 • MATH-INF110  Grunnleggende dataanalyse /STAT100  Statistikk
 • INF120     Programmering og databehandling
 • FYS101     Mekanikk
 • FYS102     Termofysikk og elektromagnetisme
 • Økonomi (ECN120 eller annet emne)   Innføring i makroøkonomi, del I
 • Samfunnsfag (JUS100 eller annet emne)   Juridisk metode og norsk rettssystem

Grunnpakke byggeteknikk og arkitektur (130 sp)

 • FYS110   Statikk
 • TBM120  Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk  
 • KJM100  Generell kjemi
 • TBA100  Bygningshistorie
 • TBA190  Husbyggingsteknikk I
 • TBA210  Husbyggingsteknikk II
 • TBA110  Frihåndstegning   
 • TBA160  Bygningsplanlegging I med DAK
 • TBA222  Konstruksjonsteknikk stål og tre
 • TBA223  Konstruksjonsteknikk betong
 • TBA224  Konstruksjonsteknikk II Bygg
 • TBA201  Geoteknikk
 • GMLM105  Geomatikk for bygg og landskap
 • TBM200  Materiallære
 • TBA270   Byggesak og prosjektadministrasjon
 • TBA320   Konstruksjonsteknikk III Bygg

Studieretninger (40 sp)

Det er tre studieretninger å velge mellom

Bygningsplanlegging

TBA261  Bygningsplanlegging II
TBA310  Bygningsplanlegging III
valg:
TBA280  Bygg og miljø
APL102  
TBA331  Bygningsfysisk simulering  
THT100  Kommunalteknikk  

Konstruksjonsteknikk

TBA390  Trekonstruksjonsteknikk
TRE200  Treteknologi I  
TBM250  Elementmetoden
valg:
TBA331  Bygningsfysisk simulering
THT100  Kommunalteknikk
TRE300  Treteknologi

Drift og vedlikehold av vei

THT330  Vegteknologi
THT251  Vegteknologi, drift og vedlikehold av veger
APL102  
valg:
TBA331  Bygningsfysisk simulering
THT100  Kommunalteknikk

Masteroppgave (30 sp)

Published 15. juli 2016 - 13:36 - Updated 23. mai 2017 - 19:12