Martin Rasch Ersdal - Byplanlegger

Yrkeseksempler

Martin Rasch Ersdal - Byplanlegger
Foto
NMBU

Hvor jobber du nå?
Jeg jobber nå som byplanlegger hos Norges sjette største arkitektkontor, tegn_3. Jeg skrev kontrakt med tegn_3 underveis i arbeidet med masteroppgaven og var dermed sikret jobb før jeg var ferdig.

Hvor relevant var utdanningen ved NMBU?
Utdannelsen er skreddersydd for jobben! Den kunne ikke vært bedre tilpasset.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?
En typisk arbeidsoppgave er utarbeidelse av ulike plandokumenter. Hos tegn_3 er likevel planleggere ikke bare et rent produksjonsapparat som står parat når arkitektene trenger en reguleringsplan for å forankre et prosjekt juridisk. Som planleggere inkluderes jeg i tidligfase-arbeid med utvikling av konsepter for hvordan prosjektene skal utformes, for eksempel plassering av bygninger og funksjoner, høyder og lignende. Samtidig har vi i plangruppen det formelle ansvaret med å sikre at det reguleringsmessige er på plass. Denne inkluderingen i ulike faser av prosjektene er svært spennende og planleggere har mye å bidra med også i den tidlige utviklingen av prosjekter.

På hvilken måte er utdanningen din relevant for din nåværende stilling?
Utdanningen er relevant på den måten at jeg har god og bred forståelse av planlegging. Jeg har god overordnet forståelse av planlegging på flere nivå, både juridisk og kvalitativt med tanke på å vurdere et prosjekts innvirkning i en stedlig kontekst. I tillegg har jeg erfaring med ulike deler av produksjonen av ulike plandokumenter, fra kommuneplan til detaljregulering. Som planlegger i tegn_3 jobber jeg med prosjekter i ulike gjennomføringsfaser, fra mulighetsstudier til ferdigstilte bygg. Utdanningen min fra NMBU har jeg gitt meg grunnlag for å ta del i en rekke ulike typer prosjekter i disse ulike fasene.

Hva er det første du tenker på når du ser tilbake på studietiden i Ås?
Det første jeg tenker tilbake på fra studietiden er Ur-bygningen, som nå er under renovering. Bygget var kanskje ikke helt oppdatert med tanke på behovene til et moderne universitet, men det hadde sjel og vi hadde mange gode stunder der inne.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
Jeg valgte å studere på NMBU på bakgrunn av tips fra en venn av familien, som er arkitekt. Hun jobbet som planlegger og anbefalte utdanningen innen planlegging på NMBU.

Hvilke råd har du til kommende studenter?
Mitt råd til kommende studenter:
Ta en master i byplanlegging!
NMBU er det sterkeste fagmiljøet innen planlegging i Norge og utdanner høykompetente planleggere med planfaglig pondus og sterke meninger. Utdannelsen gir også fleksibilitet i form av at du kan jobbe både privat og offentlig, alt ettersom hva du ønsker. Jobbmarkedet er også svært bra og du får en utdannelse innen et felt der det er stor etterspørsel.

 

Published 14. April 2014 - 9:50 - Updated 14. April 2014 - 9:57