Opptak til master i økonomi og administrasjon

Studieløp som kvalifiserer for opptak til master i økonomi i administrasjon består av følgende emner i tillegg til de obligatoriske emnene (130 stp.):

Studieløp som kvalifiserer for opptak til master i økonomi og administrasjon (studiepoeng angitt i parentes)

Kommentarer til anbefalt studieplan (jfr. emner markert med stjerne)
* Fritak gis dersom du har tatt Samfunnsøkonomi 1 og Samfunnsøkonomi 2 på videregående skole og fått minimum karakteren 4 i begge fagene.
** Studenter med gode forkunnskaper i matematikk (R2 fra vgs) kan velge MATH111 i stedet for MATH100. Studenter med svake forkunnskaper i matematikk fra videregående anbefales å ta MATH001 i augustblokka når de starter på studiet.
*** Bachelorstudenter i samfunnsøkonomi anbefales å ta PHI101 Examen Philosophicum - seminarversjon, men kan også velge PHI100 Examen Philosophicum. Alternativt kan studenter velge PHI102 Examen philosophicum - Engelsk versjon på våren.

Published 2. April 2020 - 9:56 - Updated 24. mars 2021 - 11:04