Digitalisering

Kravet til profilering er at du tar 25 stp. med følgende emner i tillegg til de obligatoriske emnene (130 stp.). 

Obligatoriske emner i profileringen er: 

I tillegg må minimum et av følgende emnes velges: 

Studieløp med profil Digitalisering (studiepoeng angitt i parentes)

Kommentarer til anbefalt studieplan (jfr. emner markert med stjerne)
* Fritak gis dersom du har tatt Samfunnsøkonomi 1 og Samfunnsøkonomi 2 på videregående skole og fått minimum karakteren 4 i begge fagene.
** Studenter med gode forkunnskaper i matematikk (R2 fra vgs) kan velge MATH111 i stedet for MATH100. Studenter med svake forkunnskaper i matematikk fra videregående anbefales å ta MATH001 i augustblokka når de starter på studiet.
*** Bachelorstudenter i samfunnsøkonomi kan velge mellom BUS180 Global Challenges II. Dilemmas and Business Opportunities (august) og INN271 Bærekraftig entreprenørskap (januar) som obligatorisk emne.
**** Bachelorstudenter i samfunnsøkonomi anbefales å ta PHI101 Examen Philosophicum - seminarversjon, men kan også velge PHI100 Examen Philosophicum. Alternativt kan studenter velge PHI102 Examen philosophicum - Engelsk versjon på våren.

*****Dersom INF230 velges anbefales følgende: INF100 tas i høstparallellen år 2 (BUS133 flyttes da til høstparallellen år 3). INF120 tas i vårparallellen år 2. INF230 tas i vårparallellen år 3. 

Resterende 25 stp. er valgfrie og kan velges blant emner ved Handelshøyskolen eller andre emner ved NMBU.

Published 2. April 2020 - 9:57 - Updated 24. mars 2021 - 11:03