Miljø, klima- og energiøkonomi

Kravet til profilering er at du tar 25 stp. med følgende emner i tillegg til de obligatoriske emnene (130 stp.):

Studieløp med profil miljø-, klima- og energiøkonomi (studiepoeng angitt i parentes)

Kommentarer til anbefalt studieplan (jfr. emner markert med stjerne)
* Fritak gis dersom du har tatt Samfunnsøkonomi 1 og Samfunnsøkonomi 2 på videregående skole og fått minimum karakteren 4 i begge fagene.
** ECN102 er lagt inn som obligatorisk matematikkemne for de som starter høsten 2017 eller senere. Alle kan velge mellom ECN102 og MATH100, men det er ikke mulig å velge begge i planen, pga fullt faglig overlapp. Studenter med gode forkunnskaper i matematikk (R2 fra vgs) kan velge MATH111 i stedet for ECN102/MATH100. Studenter med svake forkunnskaper i matematikk fra videregående anbefales å ta MATH001 i augustblokka når de starter på studiet.
*** Bachelorstudenter i samfunnsøkonomi anbefales å ta PHI101 Examen Philosophicum - seminarversjon, men kan også velge PHI100 Examen Philosophicum. Alternativt kan studenter velge PHI102 Examen philosophicum - Engelsk versjon på våren.

Resterende 25 stp. er valgfrie og kan velges blant emner ved Handelshøyskolen eller andre emner ved NMBU.

Published 8. April 2019 - 13:12 - Updated 23. mars 2021 - 13:43