Bedrift og næring

Kravet til profilering er at du tar 25 stp. med følgende emner i tillegg til de obligatoriske emnene (130 stp.):

Studieløp med profil bedrift og næring (studiepoeng angitt i parentes)

Kommentarer til anbefalt studieplan (jfr. emner markert med stjerne)
* Fritak gis dersom du har tatt Samfunnsøkonomi 1 og Samfunnsøkonomi 2 på videregående skole og fått minimum karakteren 4 i begge fagene.
** ECN102 er lagt inn som obligatorisk matematikkemne for de som starter høsten 2017 eller senere. Alle kan velge mellom ECN102 og MATH100, men det er ikke mulig å velge begge i planen, pga fullt faglig overlapp. Studenter med gode forkunnskaper i matematikk (R2 fra vgs) kan velge MATH111 i stedet for ECN102/MATH100. Studenter med svake forkunnskaper i matematikk fra videregående anbefales å ta MATH001 i augustblokka når de starter på studiet.
*** Bachelorstudenter i samfunnsøkonomi anbefales å ta PHI101 Examen Philosophicum - seminarversjon, men kan også velge PHI100 Examen Philosophicum. Alternativt kan studenter velge PHI102 Examen philosophicum - Engelsk versjon på våren.

Resterende 25 stp. (20 stp. dersom studenter velger ECN230 framfor ECN260) er valgfrie og kan velges blant emner ved Handelshøyskolen eller andre emner ved NMBU.

Published 8. April 2019 - 13:14 - Updated 23. mars 2021 - 14:10