Utveksling

Studenter på studieprogram ved NMBU har mulighet til å dra på utveksling i utlandet som en del av studiet.

Utveksling

En utvekslingsopphold er lettest å få til i 6. semester (dvs vårsemesteret i 3. studieår).

Dette semesteret inneholder i hovedsak valgfrie emner, slik at et utenlandsopphold vil være lett å innpasse.

Ønsker du å dra  på andre tidspunkt, bør du starte planleggingen i god tid sammen med studieveileder.

Hvor kan du dra?

Her er noen eksempler som kan være aktuelle:

- Wageningen University (Nederland)

  Wageningen tilbyr også såkalte "emnepakker" (minors) for bachelorstudenter som kan være relevante å ta innen f.eks Plant breeding , Plant Biotechnology, Concepts in Crop Production, Experimental Plant Sciences etc.  

- University of Saskatchewan (Canada)

- Sveriges Lantbruksuniversitet (Sverige)

Det er mulig å dra til flere andre land og universiteter utover de som er nevnt her.

Mer informasjon om utveksling og NMBUs avtaler finner du på "NMBU Utveksling" sine sider.


Published 6. February 2017 - 8:44 - Updated 28. mars 2017 - 10:39