Utveksling

En voksende og stadig mer forbrukende befolkning har behov for trygg og næringsrik mat, husly, klær og fornybar energi, samtidig som det er viktig at leveområder blir ivaretatt og at utfordringer knyttet til klimaendringer møtes på en god måte. For å kunne møte disse globale utfordringene er det viktig med fagfolk med en sterk grunnleggende forståelse av plantebiologi.

"Dessverre var det ingen som fortalte meg hvor viktig det var med internasjonal erfaring(..). Internasjonal erfaring blir etterspurt hvis man ønsker forskerkarriere. Jeg oppfordrer alle mine studenter til å komme seg ut!"(Prof. Siri Fjellheim).

BIOVIT tilbyr utvekslingsmuligheter ved universiteter av svært god kvalitet, der man kan få påfyll og andre perspektiver innen eget fagfelt. På utveksling kan du møte fagfolk med visjoner og tanker som er annerledes enn de du kjenner til fra før, og som kanskje kan inspirere deg til videre retning i studier eller arbeidsliv.  Du får anledning til å opparbeide deg verdifull språkkompetanse, lokalforståelse og bygge nettverk som kan gagne deg senere i karrieren.

 

Når kan jeg dra på utveksling?

Vi anbefaler studenter å reise på utveksling i 6. semester, det vil si vårsemesteret i ditt tredje studieår. Dette semesteret inneholder i hovedsak valgfrie emner, slik at et utenlandsopphold vil være lett å innpasse i graden din. Ønsker du å dra på andre tidspunkt, bør du starte planleggingen i god tid sammen med studieveileder.

Hvor kan jeg reise?

Plantevitenskap tilbys på mange universiteter. Vi har avtaler med flere universiteter av høy kvalitet. Er du usikker på hvor du vil reise har tidligere plantevitenskapstudenter vært svært fornøyd med:

Wageningen tilbyr også såkalte "emnepakker" (minors) for bachelorstudenter som kan være relevante å ta innen f.eks Plant breeding , Plant BiotechnologyConcepts in Crop ProductionExperimental Plant Sciences og mange flere.

 


 

 

Published 6. February 2017 - 8:44 - Updated 1. november 2018 - 13:12