Tidligere studiekull

Studiets oppbygning - kull 2016-2020

Her finner du oversikt over oppbygning og gjennomføring for bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon for kullene 2016-2020.