Tidligere studiekull

Studiets oppbygning - kull 2016-2019

Her finner du oversikt over oppbygning og gjennomføring for bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon for kullene 2019, 2018, 2017 og 2016.