Profilering innen samfunnsøkonomi kull 2020

Studieløp for oppstart høsten 2020 (studiepoeng i parentes): 

Kommentarer til anbefalt studieplan (jfr. emne markert med stjerne)
* * MATH007 Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111, som gis ved studiestart i august bør tas av studenter som ikke har S1+S2 eller R1 eller tilsvarende kunnskaper i matematikk fra videregående.  Studenter med gode forkunnskaper i matematikk (R2 fra VGS) anbefales å velge MATH111 i stedet for MATH100. Studenter som har tatt ECN102 Innføring i matematikk for økonomer vil få fritak for MATH100.

** Bachelorstudenter i økonomi og administrasjon anbefales å ta PHI101 Examen Philosophicum - seminarversjon, men kan også velge PHI100 Examen Philosophicum. Alternativt kan studenter velge PHI102 Examen philosophicum - Engelsk versjon på våren.

 

Published 5. April 2019 - 13:55 - Updated 8. April 2020 - 9:03