Studieløp som dekker opptakskrav til master i samfunnsøkonomi

Dette studieløpet i bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon dekker opptakskravet til master i samfunnsøkonomi ved NMBU. Denne planen gjelder for studenter med oppstart høsten 2019.

 

Fordypning i samfunnsøkonomi kull 2019

Studieløp for oppstart høsten 2019 (studiepoeng i parentes): 

Kommentarer til anbefalt studieplan (jfr. emne markert med stjerne)
* Forkurset ECN001 i august bør tas av studenter som ikke har S1+S2 eller R1 eller tilsvarende kunnskaper i matematikk.  Studenter med gode forkunnskaper i matematikk (R2 fra VGS) anbefales å velge MATH111 i stedet for ECN102.

** Ved valg av Examen philosophicum kan studenter velge mellom PHI100 Examen Philosophicum (10) og PH101 Examen Philosophicum– seminarversjon (10) om høsten. Programmet anbefaler studentene å velge PH101 Examen Philosophicum– seminarversjon fordi dette emnet gir studentene tettere oppfølging og skrivetrening. Det er også mulig å velge PHI102 Examen Philosophicum - English Option i stedet for PHI100/PHI101.

 

Published 5. April 2019 - 13:55 - Updated 5. April 2019 - 14:09