Regnskapsførerprofilering kull 2020

Profileringen gir studentene en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære. Profileringen regnskapsfører utgjør til sammen 60 studiepoeng og vil sammen med de obligatoriske emnene i bachelorprogrammet dekke utdanningskravet for å bli autorisert regnskapsfører.

Profileringen består av følgende hovedområder og emner:

For å få denne profileringen i bachelorstudiet, må alle de valgfrie studiepoengene i studiet tas innen denne profileringen. Velger du denne profileringen, så må du flytte undervisningssemester for noen av de obligatoriske emnene i utdanningsplanen din. Under finner du studieplan med denne profileringen som viser hvordan emnene i regnskapsprofilen kan kombineres med de obligatoriske emnene i studiet.

Anbefalt studieløp: Bachelor i økonomi og administrasjon - Profilering regnskapsfører - kull 2020


Kommentar til emner merket med stjerne i tabellen

MATH007 Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111, som gis ved studiestart i august bør tas av studenter som ikke har S1+S2 eller R1 eller tilsvarende kunnskaper i matematikk fra videregående.  Studenter med gode forkunnskaper i matematikk (R2 fra VGS) anbefales å velge MATH111 i stedet for MATH100. Studenter som har tatt ECN102 Innføring i matematikk for økonomer vil få fritak for MATH100.

** Bachelorstudenter i økonomi og administrasjon anbefales å ta PHI101 Examen Philosophicum - seminarversjon, men kan også velge PHI100 Examen Philosophicum. Alternativt kan studenter velge PHI102 Examen philosophicum - Engelsk versjon på våren..


*** ECN210 kan erstattes med ECN211

 

 

Published 5. April 2019 - 13:36 - Updated 29. juni 2020 - 8:20