Regnskapsførerprofilering kull 2019

Profileringen gir studentene en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære. Profileringen regnskapsfører utgjør til sammen 60 studiepoeng og vil sammen med de obligatoriske emnene i bachelorprogrammet dekke utdanningskravet for å bli autorisert regnskapsfører.

Profileringen består av følgende hovedområder og emner:

For å få denne profileringen i bachelorstudiet, må alle de valgfrie studiepoengene i studiet tas innen denne profileringen. Velger du denne profileringen, så må du flytte undervisningssemester for noen av de obligatoriske emnene i utdanningsplanen din. Under finner du studieplan med denne profileringen som viser hvordan emnene i regnskapsprofilen kan kombineres med de obligatoriske emnene i studiet.

Anbefalt studieløp: Bachelor i økonomi og administrasjon - Profilering regnskapsfører - kull 2019


Kommentar til emner merket med stjerne i tabellen

* Forkurset ECN001 i august bør tas av studenter som ikke har S1+S2 eller R1 eller tilsvarende kunnskaper i matematikk.  Studenter med gode forkunnskaper i matematikk (R2 fra VGS) anbefales å velge MATH111 i stedet for ECN102.

** Ved valg av Examen philosophicum kan studenter velge mellom PHI100 Examen Philosophicum (10) og PH101 Examen Philosophicum– seminarversjon (10) om høsten. Programmet anbefaler studentene å velge PH101 Examen Philosophicum– seminarversjon fordi dette emnet gir studentene tettere oppfølging og skrivetrening. Det er også mulig å velge PHI102 Examen Philosophicum - English Option i stedet for PHI100/PHI101.


*** ECN122 kan erstattes med ECN210 eller ECN211

 

 

Published 5. April 2019 - 13:36 - Updated 5. April 2019 - 13:50