Landbruksøkonomi

Vi har laget en oversikt over emner innen landbruk, husdyrproduksjon og internasjonal økonomi som er relevante å kombinere med de obligatoriske emnene i bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon. De valgfrie emnene tar man i hovedsak det tredje året på studiet.

I oversikten under er emner angitt med studiepoeng (Stp.) og undervisningssemester. Vær oppmerksom på at det kan forekomme endringer. Emnebeskrivelsen vil være oppdatert i forkant av hvert semester. Husk også å sjekke forkunnskapene som er beskrevet i emnebeskrivelsen før du setter opp emnet i utdanningsplanen din, slik at emnene blir valgt i riktig rekkefølge.

Anbefalt emnekombinasjon i landbruksøkonomi

Om anbefalte emnekombinasjoner De anbefalte emnekombinasjonene består av emner som er relevant å kombinere med hverandre hvis du ønsker å få en "profil" på de valgfrie emnene i studiet.

Det er ikke krav om å velge alle de valgfrie emnene innenfor en definert emnekombinasjon. Som student kan du velge fag på tvers av de anbefalte emnekombinasjonene, eller velge andre relevante emner som tilbys ved andre fakulteter ved NMBU.

På grunn av den store valgfriheten i de valgfrie emnene, så er det ikke mulig å "kollisjonssikre" eksamen og undervisning for disse emnene. Du må derfor sjekke undervisnings- og eksamenstidspunkt før du melder deg til emnet i forkant av hvert semester.

Published 25. juni 2014 - 13:14 - Updated 21. mars 2018 - 14:29