Profilering innen matematikk og informatikk - kull 2020

I bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon kan du ta en profil i matematikk og informatikk som dekker det faglige opptakskravet til det toårige masterprogrammet i Data Science ved NMBU. Denne informasjonen gjelder for kullet med oppstart høsten 2020

Profilering innen matematikk og informatikk kull 2020

For å dekke det faglige opptakskravet til det toårige masterprogrammet i Data Science må du ta følgende emner som valgfrie emner i bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon:

Følgende informatikkemne er anbefalt i denne profilen, men ikke et krav for opptak til Data Science:

Det er valgfritt om du vil ta INF120 Programmering og databehandling i bachelorgraden. Det er lagt opp til at du tar den engelske versjonen av Examen philosophicum (PHI102).

Studieløp for oppstart høsten 2020 (studiepoeng i parentes): 

 

 

 

Published 8. April 2019 - 13:52 - Updated 8. April 2020 - 9:04