Spesialisering - Samfunnsøknomi

Spesialiseringen dekker det faglige opptakskravet til masterprogrammet  i Applied Economics and Sustainability ved NMBU.

I spesialieringen er følgende emner obligatoriske:

Studieløp for oppstart høsten 2022 (studiepoeng i parentes): 

År 1

År 2

År 3

August

August

August

MATH007 Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111 (0)

ECN180 Globale utfordringer I. Økonomi og bærekraft (5) *

 AOS230 Organisasjons­- og ledelsespsykologi (5)**

 

Høst

Høst

Høst

MATH100 Brukerkurs i matematikk (10) eller
MATH111 Kalkulus (10)
BUS101 Bedriftsøkonomiske sammenhenger (5)
BUS133 Excel for økonomer (5)
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling (5)

BUS220 Finansiering og investering (10)
INF120 Programmering og databehandling (10)
ECN120 Makroøkonomi I -Markeder, økonomisk utvikling, velferd og konjunkturer (5)

AOS237 Foretaks­strategi (10)
ECN201 Econometrics (10)
ECN211 Mikroøkonomi II - Institusjoner, spill og markedssvikt (10)

Januar

Januar

Januar

AOS130 Innføring i organisasjonsteori (5)

 

 

Vår

Vår

Vår

STAT100 Statistikk (10)
BUS110 Finansregnskap og regnskapsanalyse (10)
AOS120 Marketing (5)

ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd (10)
ECN122 Makroøkonomi 1 - Virkemidler for økonomisk vekst, velferd og krisehåndtering (5)
BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring (10)
AOS235 Praktisk Endringsledelse (5)


INF230 Datahåndtering og analyse (10)
BUS230 Operasjonsanalyse (10)
PHI102 Examen Philosophicum - English option (10)***

 

Merknad emner 1. år:
* ECN180 kan erstattes med BUS180 Global Challenges II. Environmental, Social and Governance Challenges in Business (5)Merknad emner 3. år:

*** PHI102 kan erstattes med erstattes med PHI101 Examen Philosophicum– seminarversjon (10) eller PHI100 Examen philosophicum (10) om høsten.

Valgfrie emner

Published 25. February 2022 - 12:52 - Updated 15. juli 2022 - 10:15