Spesialisering - Matematikk for datavitenskap

Spesialiseringen dekker det faglige opptakskravet til masterprogrammet i Data Science ved NMBU. 

Velger du denne retningen bør du ha R2-matematikk fra videregående, eller tatt MATH100 eller tilsvarende, fra før.

I spesialieringen er følgende emner obligatoriske:

De tre mattekursene tas i sekvens MATH111, MATH112 og MATH113.

Studenter som velger MATH111 i stedet for MATH100 det første semesteret dekker kravet gjennom 30 studiepoeng MATH-emner.

Studenter som velger å ta MATH100 i første semester må ta alle tre obligatoriske matteemner i løpet av de to siste årene. De får da 40 studiepoeng MATH-emner i programmet.

Studieløp for oppstart høsten 2022 (studiepoeng i parentes): 

År 1

År 2

År 3

August

August

August

MATH007 Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111 (0)

ECN180 Globale utfordringer I. Økonomi og bærekraft (5) *

AOS230 Organisasjons­- og ledelsespsykologi (5)**

 

Høst

Høst

Høst

MATH100 brukerkurs i matematikk eller MATH111 Kalkulus (10)
BUS101 Bedriftsøkonomiske sammenhenger (5)
BUS133 Excel for økonomer (5)
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling (5)

BUS220 Finansiering og investering (10)
INF120 Programmering og databehandling (10)
MATH111 Kalkulus 1 (10)

MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger (10)
AOS237 Foretaks­strategi (10)
ECN120 Innføring  i makroøkonomi  I (5)
AOS240 Samfunns-vitenskapelig metode (5) ***

 

 

Januar

Januar

Januar

AOS130 Innføring i organisasjonsteori (5)

 

 

Vår

Vår

Vår

STAT100 Statistikk (10)
BUS110 Finansregnskap og regnskapsanalyse (10)
AOS120 Marketing (5)

BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring (10)
ECN101 Economics for Environment and Development (10)****
MATH112 Kalkulus 2 (10)

 

BUS230 Operasjonsanalyse (10)
INF230 Datahåndtering og analyse (10)
PHI102 Examen Philosophicum - English option (10)*******
AOS235 Praktisk Endringsledelse (5)

Merknad emner 1. år:
* ECN180 kan erstattes med BUS180 Global Challenges II. Environmental, Social and Governance Challenges in Business (5)

Merknad emner 2. år:
** AOS230 kan erstattes med AOS235 Praktisk endringsledelse (5)
**** ECN210 kan erstattes med ECN101 Economics for Environment and Development (10)

Merknad emner 3. år:
*** AOS240 (5) + valgfritt emne (5) kan erstattes med ECN201 Econometrics (10)
******* PHI102 kan erstattes med erstattes med PHI101 Examen Philosophicum– seminarversjon (10) eller PHI100 Examen philosophicum (10) om høsten.

Published 25. February 2022 - 12:51 - Updated 15. juli 2022 - 9:56