Spesialisering - Business Analytics

I spesialiseringen Business Analytics er følgende emner obligatoriske:

Studieløp for oppstart høsten 2022 (studiepoeng i parentes): 

År 1

År 2

År 3

August

August

August

MATH007 Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111 (0)

ECN180 Globale utfordringer I. Økonomi og bærekraft (5) *

AOS230 Organisasjons- og ledelsespsykologi (5) 

 

Høst

Høst

Høst

MATH100 Brukerkurs i matematikk (10) eller
MATH111 Kalkulus (10)
BUS101 Bedriftsøkonomiske sammenhenger (5)
BUS133 Excel for økonomer (5)
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling (5)

AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode (5)***
BUS220 Finansiering og investering (10)
INF120 Programmering og databehandling (10)
ECN120 Innføring i makroøkonomi  I (5)

INN265 Analyse av forretningsprosesser (5)
BUS350 Introduksjon til data analytics (5) 
AOS237 Foretaks­strategi (10)
BUS240 Vareproduksjon og logistikk (10)

 

Januar

Januar

Januar

AOS130 Innføring i organisasjonsteori (5)

 

 

Vår

Vår

Vår

STAT100 Statistikk (10)
BUS110 Finansregnskap og regnskapsanalyse (10)
AOS120 Marketing (5)

BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring (10)
ECN101 Economics for Environment and Development (10)
INF230 Datahåndtering og analyse (10)

 

 

BUS230 Operasjonsanalyse (10)
PHI102 Examen Philosophicum, English version (10)
AOS235 Praktisk endringsledelse (5)**

Merknad emner 1. år:
* ECN180 kan erstattes med BUS180 Global Challenges II. Environmental, Social and Governance Challenges in Business (5)

Merknad emner 2. år:
*** AOS240 kan erstattes med ECN201 Econometrics (10)
**** ECN210 kan erstattes med ECN101 Economics for Environment and Development (10)

Merknad emner 3. år:
******* PHI101 kan erstattes med erstattes med PHI102 Examen philosophicum - Engelsk versjon (10) om våren eller PHI100 Examen philosophicum (10) om høsten.
******** IND210 kan erstattes av BUS240 Vareproduksjon og logistikk (10) om høsten
** AOS235 Praktisk endringsledelse (5) kan erstattes med AOS230 Organisasjons­- og ledelsespsykologi (5) i august, eller AOS236 Sustainability Leadership (10)

Published 25. February 2022 - 12:51 - Updated 15. juli 2022 - 10:17