Matvitenskap og ernæring

Matvitenskap og ernæring

Bachelor 3 år heltid

Labøvelse

Labøvelse

Foto
Gisle Bjørneby, NMBU

Vil du utvikle og fremstille sunne og gode matvarer vi kan leve av i fremtiden? Med kunnskap om råvarer, prosesser og ernæring, kan du jobbe med utvikling, produksjon eller kontroll av næringsmidler.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA)

Søknadsfrist:

15. april 

Antall studieplasser
20
Oppstart
Høst 2020
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

De tre første semestrene er identiske for begge studieretninger. I løpet av disse tar du grunnleggende emner i matematikk, statistikk, kjemi og mikrobiologi i tillegg til ex. phil. I andre og tredje studieår tar alle kurs i biokjemi, råvare- og prosessteknologi, i tillegg til retningsfagene.

Mye av studiet foregår i laboratorium og pilotanlegg, og vi besøker relevante bedrifter.

Vi oppfordrer også våre studenter til å ta deler av studiet i utlandet. Noen kandidater går direkte ut i jobb, men de fleste fortsetter med masterstudier.

Mastergraden gjør deg mer selvstendig, og gir mer valgfrihet i valg av jobb enn en bachelorgrad alene.

Hva blir du?

Kunnskap om mat er aktuelt som aldri før. Etter utdanningen kan du jobbe i matindustrien, for eksempel med kvalitetsarbeid, prosess og produktutvikling.

Du kan også jobbe i dagligvarekjedene eller i offentlig forvaltning, som for eksempel Mattilsynet.

 

 

Hva lærer du?

I løpet av studietiden lærer du om matens kjemi, ernæring, råvarer og fremstillingsmetoder. Denne kunnskapen er avgjørende for å kunne innfri myndighetenes og forbrukernes krav til matens kvalitet og egenskaper.

Studiet har to retninger:

  • Produksjon og utvikling av næringsmidler gir fordypning innen varme- og kuldeteknikk, sensorikk og næringsmiddelmikrobiologi.
  • Ernæring gir fordypning innen anatomi, fysiologi, humanernæring, immunologi og matvareallergi.

Livet som student

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 
Verden venter. NMBU har mange utvekslingsmuligheter.

Verden venter. NMBU har mange utvekslingsmuligheter.

Foto
Shutterstock

Studiet gir både generell kunnskap innen bl.a. biologi og kjemi, og spesifikk kunnskap om mat og matproduksjon. Jeg liker blandingen av teoretiske og praktiske oppgaver, og er veldig fornøyd med studentmiljøet på NMBU!

Solveig Nersten, student

Studiets oppbygging

 

 

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2020.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Brukerkurs i matematikk 10 Minst en av
Kalkulus 1 10 Minst en av
Biologisk data-analyse 10 Minst en av
Examen philosophicum 10 Minst en Exphil-variant
Examen philosophicum - seminarversjon 10 Minst en Exphil-variant
Cellebiologi 5 Obligatorisk emne
Introduksjon til matvitenskap og ernæring 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Genetikk introduksjonskurs 10 Obligatorisk emne
Generell kjemi 10 Obligatorisk emne
Statistikk 10 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Generell mikrobiologi I 5 Obligatorisk emne
Organisk kjemi 10 Obligatorisk emne
Enhetsoperasjoner og prosessteknologi 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Biokjemi 10 Obligatorisk emne
Eksperimentell og anvendt biokjemi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Produksjon og utvikling av næringsmidler
Emne Sp
Sensorisk analyse 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Ernæring
Emne Sp
Fysiologi 10 Obligatorisk emne
Kosthold og helse 5 Obligatorisk emne
Studieår : 3

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Matplanter 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Produksjon og utvikling av næringsmidler
Emne Sp
Varme- og kuldeteknikk I 5 Obligatorisk emne
Matvaretrygghet og -hygiene 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Ernæring
Emne Sp
Molekylærbiologi 10 Obligatorisk emne
Immunsystemet, mat og helse 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Melk og melkebehandling 10 Obligatorisk emne
Muskelmat -råvare og teknologi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Produksjon og utvikling av næringsmidler
Emne Sp
Næringsmiddelmikrobiologi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Ernæring
Emne Sp
Generell ernæring 10 Obligatorisk emne