Matvitenskap og ernæring

Matvitenskap og ernæring - bachelor

Vil du utvikle og fremstille sunne og gode matvarer vi kan leve av i fremtiden? Med kunnskap om råvarer, prosesser og ernæring, kan du jobbe med utvikling, produksjon eller kontroll av næringsmidler.

Varighet: 3 år heltid
Start: Høst 2019
Labøvelse

Labøvelse

Foto
Gisle Bjørneby, NMBU
Hva blir jeg?
Kunnskap om mat er aktuelt som aldri før. Etter utdanningen kan du jobbe i matindustrien, for eksempel med kvalitetsarbeid, prosess og produktutvikling. Du kan også jobbe i dagligvarekjedene eller i offentlig forvaltning, som for eksempel Mattilsynet.  
Hva lærer jeg?

I løpet av studietiden lærer du om matens kjemi, ernæring, råvarer og fremstillingsmetoder. Denne kunnskapen er avgjørende for å kunne innfri myndighetenes og forbrukernes krav til matens kvalitet og egenskaper. Studiet har to retninger:

Produksjon og utvikling av næringsmidler gir fordypning innen varme- og kuldeteknikk, sensorikk og næringsmiddelmikrobiologi.

Ernæring gir fordypning innen anatomi, fysiologi, humanernæring, immunologi og matvareallergi.

Kort om studiet

De tre første semestrene er identiske for begge studieretninger. I løpet av disse tar du grunnleggende emner i matematikk, statistikk, kjemi og mikrobiologi i tillegg til ex. phil. I andre og tredje studieår tar alle kurs i biokjemi, råvare- og prosessteknologi, i tillegg til retningsfagene. Mye av studiet foregår i laboratorium og pilotanlegg, og vi besøker relevante bedrifter. Vi oppfordrer også våre studenter til å ta deler av studiet i utlandet. Noen kandidater går direkte ut i jobb, men de fleste fortsetter med masterstudier. Mastergraden gjør deg mer selvstendig, og gir mer valgfrihet i valg av jobb enn en bachelorgrad alene.

Mer informasjon om våre masterstudier finner du her:
Master i Matvitenskap 
Master i matvitenskap - retning mat, ernæring og helse

Jobbeksempel - video:


Mer informasjon om matbransjen kan du finne i Jobb i matbransjen

Studenter om studier innen Matvitenskap:
Silje Salbu, video
Rebekka Helen Kristiansen, video
Silje Amundsen, video

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 
Eksempelplaner
Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2019.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Brukerkurs i matematikk 10 Minst en av
Kalkulus 1 10 Minst en av
Biologisk data-analyse 10 Minst en av
Examen philosophicum 10 Minst en Exphil-variant
Examen philosophicum - seminarversjon 10 Minst en Exphil-variant
Cellebiologi 5 Obligatorisk emne
Introduksjon til matvitenskap og ernæring 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Genetikk introduksjonskurs 10 Obligatorisk emne
Generell kjemi 10 Obligatorisk emne
Statistikk 10 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Generell mikrobiologi I 5 Obligatorisk emne
Organisk kjemi 10 Obligatorisk emne
Enhetsoperasjoner og prosessteknologi 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Biokjemi 10 Obligatorisk emne
Eksperimentell og anvendt biokjemi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Produksjon og utvikling av næringsmidler
Emne Sp
Sensorisk analyse 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Ernæring
Emne Sp
Fysiologi 10 Obligatorisk emne
Kosthold og helse 5 Obligatorisk emne
Studieår : 3

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Matplanter 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Produksjon og utvikling av næringsmidler
Emne Sp
Varme- og kuldeteknikk I 5 Obligatorisk emne
Matvaretrygghet og -hygiene 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Ernæring
Emne Sp
Molekylærbiologi 10 Obligatorisk emne
Immunsystemet, mat og helse 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Melk og melkebehandling 10 Obligatorisk emne
Muskelmat -råvare og teknologi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Produksjon og utvikling av næringsmidler
Emne Sp
Næringsmiddelmikrobiologi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Ernæring
Emne Sp
Generell ernæring 10 Obligatorisk emne