Matvitenskap og ernæring

Matvitenskap og ernæring

Bachelor 3 år heltid - Tar ikke opp nye studenter

Med kunnskap om råvarer, produksjonsprosesser og ernæring, kan du jobbe med utvikling, produksjon eller kontroll av næringsmidler.

Foto
NMBU/Tonje Halvorsen Walde

Kunnskap om bærekraftig matproduksjon og hvordan mat påvirker helsen, blir stadig viktigere. Studier i matvitenskap og ernæring gir deg verdifull kompetanse og spennende jobbmuligheter.

Opptakskrav

-

Antall studieplasser
-
Oppstart
Dette studieprogrammet tar ikke opp nye studenter. Fra studieåret 2021/2022 tilbyr vi i stedet et helt nytt, femårig masterprogram i Matvitenskap og ernæring.
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

OBS - Dette studieprogrammet tar ikke opp nye studenter. Fra studieåret 2021/2022 tilbyr vi i stedet et helt nytt, femårig masterprogram i Matvitenskap og ernæring

Matproduksjon i dag handler ikke bare om å få nok mat på bordet. Vi må fremstille sunne og gode matprodukter, samtidig som vi bidrar til en bærekraftig utnyttelse av råvarene. Med kunnskap om råvarer, prosesser og ernæring, kan du jobbe med utvikling, produksjon eller kontroll av næringsmidler og mat. 

Studentene våre får benytte moderne infrastruktur og utstyr tilrettelagt for forskning, innovasjon og undervisning, som for eksempel ved Matpiloten. Som student i matvitenskap ved NMBU får du mye praktisk øvelse i laboratoriet og tett oppfølging fra underviserne. 

Hva blir du?

 

Med kunnskap om råvarer, produksjonsprosesser og ernæring, kan du jobbe med utvikling, produksjon eller kontroll av næringsmidler. Etter utdanningen kan du jobbe i matindustrien, for eksempel med kvalitetsarbeid, prosess og produktutvikling. Du kan også jobbe i dagligvarekjedene eller i offentlig forvaltning, som for eksempel Mattilsynet. 

Noen studenter går direkte ut i jobb etter fullført bachelor-grad, men de fleste velger å fortsette med masterstudier. Mastergraden gir deg større valgfrihet enn med en bachelorgrad alene. 

 

Hva lærer du?

I løpet av studietiden lærer du om matens kjemi, ernæring, råvarer og fremstillingsmetoder.  

Studiet har to retninger du kan velge mellom: 

  • Produksjon og utvikling av næringsmidler gir fordypning innen produktutvikling, prosessteknologi og matvaretrygghet. 
  • Ernæring gir fordypning innen anatomi, fysiologi, humanernæring, immunologi og matvareallergi. 

De tre første semestrene følger begge studieretningene de samme fagene. I løpet av disse semestrene tar du grunnleggende emner i matematikk, statistikk, kjemi og mikrobiologi i tillegg til ex. phil. I andre og tredje studieår tar alle kurs i biokjemi, råvare- og prosessteknologi, i tillegg til de fagene som er spesifikke for din studieretning (ref punktliste over).  

Du vil få mye praktisk erfaring og være med på spennende besøk til relevante bedrifter. Vi oppfordrer også våre studenter til å ta deler av studiet i utlandet. 

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Studiet gir både generell kunnskap innen bl.a. biologi og kjemi, og spesifikk kunnskap om mat og matproduksjon. Jeg liker blandingen av teoretiske og praktiske oppgaver, og er veldig fornøyd med studentmiljøet på NMBU!

Solveig Nersten, student

Oppbygging