Oppbygging av studiet og eksempelplaner

Studiet kan tas med eller uten mulighet for overgang til masterprogram. 

Oppbygging

Obligatoriske fellesemner

IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 sp AUG
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling 5 sp H
INF120 Programmering og databehandling 10 sp V
MATH100 10 sp H eller MATH111 10 sp H
MATH131 5 sp H eller MATH113 10 sp H
FYS100 10 sp V eller FYS101 10 sp V
STAT100 Statistikk 10 sp V/H eller DAT110 Innføring i dataanlyse og -visualisering (tidligere MAT-INF110) 10 sp V
PH100 Exphil eller PHI101 Exphil–seminarversjon 10 sp H/V

Obligatorisk 80-gruppe i geomatikk

LAD102 GIS - praktisk introduksjon 5 sp H
GMBB100 Bildebruk i geomatikk 5 sp JAN
GMLM102 Grunnleggende landmåling 5 sp V
GMGD200 Geodesi (tidligere GMLM213) 10 sp H
GMGI102  Geografiske informasjonssystemer, grunnlag 5 sp H
GMFO120 Fotogrammetri 1 10 sp V
GMPE240 Parameterestimering (tidligere GMUJ210) 10 sp V
GMLM210 Feltkurs i geomatikk (tidligere GMGD211) 10 sp JUN+H
GMGM200 Geomatikk og samfunn 5 sp V
GMFO205 Fotogrammetri 2 10 sp H

Ett av emnene

GMBB201 Bildebehandling i geomatikk 5 sp JUN
GMGI210 Geografisk analyse og modellering 10 sp V
GMGD230 Marin geodesi (tidligere GMLM211) 5 sp V
GMGD222 Anvendt satelittgeodesi 10 sp H                                INF200 Videregående programmering 10 sp H+JAN    GMGD221 Satelittgeodesi - introduksjonsemne 5 sp H (gikk siste gang H18)

 

Eksempelplan uten overgang til master

 

  1.året 2.året 3.året      
Augustblokk IMRT100 (5)

 

       
Høstsemester

INF100 (5)

MATH100 (10)

PHI100/PHI101(10)

LAD102 (5)

MATH131 (5)

STAT100 (10)*

GMGD200 (10)

GMGI102 (5)

GMGD222 (10)

GMFO205 (10)

INF200 (10, fortsettes i januar)

 

 

 

     
Januarblokk GMBB100 (5)          
Vårsemester

FYS100 (10)

GMLM102 (5)

INF120 (10)

 

GMGD230 (5)

GMFO120 (10)

GMPE240 (10)

 

GMGM200 (5)

GMGI210 (10)

 

 

     
Juniblokk   GMLM210 (10, forsettes i høst) GMBB201 (5)      
             

*kan erstattes med DAT110

For deg som skal søke overgang

 

Informasjon om å søke overgang finner du her. Dersom du skal søke overgang til sivilingeniørprogrammet i geomatikk må/bør du velge disse emnene:

FYS101 Mekanikk (obligatorisk på master i geomatikk)
MAHT111 Kalkulus 1 (obligatorisk på master i geomatikk)
MATH112 Kalkulus 2 (obligatorisk på master i geomatikk)
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger (obligatorisk på master i geomatikk)                                                                                                     FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme eller FYS102A Fysikk for bioteknologer  (anbefaling)                                                                                             FYS103 Måleteknikk og dataanalyse (anbefaling)

Eksempelplan med overgang til master

 
  1.året  2.året  3.året      
 Augustblokk IMRT100 (5)          
 Høstsemester

MATH111 (10)

PHI100/PHI101 (10)

INF100 (5)

LAD102 (5)

MATH113 (10)

STAT100 (10)*

GMGI102 (5)

GMGD200 (10)

 

INF200 (10, fortsettes i januar) 

GMGD222 (10)

FYS102A (5)

GMFO205 (10)

     
 Januarblokk GMBB100 (5) FYS103 (5)        
 Vårsemester

MATH112 (10)

FYS101 (10)

GMLM102 (5)

INF120 (10)

GMPE240 (10)

GMFO120 (10) 

GMGI210 (10)

DAT200 ( 10)

     
 Juniblokk   GMLM210 (10, fortsettes i høst) GMBB201 (5)      
             

* emnet kan erstattes med DAT110

Published 15. juli 2016 - 12:33 - Updated 16. juli 2020 - 2:36