Oppbygging

For studenter som startet 2017-2020

For studenter som startet på programmet høsten 2020 eller før, klikk her for se studieløp og gjennomføring

Det har vært noe endringer i emner fra studieår 2021/2022. Klikk her for lese mer på endringene.

Obligatoriske fellesemner

IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 sp AUG
INF120 Programmering og databehandling 10 sp H
MATH100 10 sp H eller MATH111 10 sp H
MATH131 5 sp H eller MATH113 10 sp H
FYS100 10 sp V eller FYS101 10 sp V
STAT100 Statistikk 10 sp V/H eller DAT110 Innføring i dataanlyse og -visualisering 10 sp V
PH100 Exphil eller PHI101 Exphil–seminarversjon 10 sp H/V

Obligatorisk 80-gruppe i geomatikk

LAD102 GIS - praktisk introduksjon 5 sp H
GMBB100 Bildebruk i geomatikk 5 sp JAN
GMLM102 Grunnleggende landmåling 5 sp V
GMGD200 Geodesi (tidligere GMLM213) 10 sp H
GMGI102  Geografiske informasjonssystemer, grunnlag 5 sp H
GMFO120 Fotogrammetri 1 10 sp V
GMPE240 Parameterestimering  10 sp V
GMLM210 Anvendt geomatikk  10 sp AUG +H
GMGM200 Geomatikk og samfunn 5 sp V
GMFO205 Fotogrammetri 2 10 sp H

Ett av emnene

GMBB201 Bildebehandling i geomatikk 5 sp JUN
GMGI210 Geografisk analyse og modellering 10 sp V
GMGD230 Marin geodesi (tidligere GMLM211) 5 sp V
GMGD222 Anvendt satelittgeodesi 10 sp H/V                
INF200 Videregående programmering 10 sp H+JAN/JUN  
DAT200 - Anvendt maskinlæring 10 sp V

 

GMBB201, GMGI210, GMGD222, INF200 og DAT200 er obligatoriske emner i master Geomatikk. Dersom du skal søke videre på masterprogrammet vårt, anbefaler vi deg å ta noen av disse kursene i løpet av bachelorstudiet. Eksempelplanene under er lagt opp til muligheter for å ta noen av dem i løpet av 3. studieår. 

 

Eksempelplaner

Under finner du eksempelplaner for de ulike studieretningene. Eksempelplanene er et anbefalt forslag til oppbygning av studiet, og emner her skal i utgangspunktet være timeplansikret. Normert studiebelastning er 30 sp per semester, noe eksempelplanene reflekterer, men man står fritt til å ta flere/færre studiepoeng dersom man ønsker det (OBS! Lånekassen regner 60sp per år som normert studiebelastning for en fulltidsstudent). Det er ikke påkrevd å følge eksempelplanen, men man må være obs på eventuelle forkunnskapskrav og timeplankollisjoner. Merk at vi legger til rette for studenter som trenger å tilpasse studieplanen sin. 

 
 

Eksempelplan uten overgang til master

 

  1.året 2.året 3.året  
Augustblokk IMRT100 (5)

 

GMLM210 (10, forsettes i høst)  
Høstsemester

MATH100 (10)

LAD102 (5)

INF120 (10)

MATH131 (5)

PHI100/PHI101(10)

GMGD200 (10)

GMGI102 (5)

GMGD222 (10)

GMFO205 (10)

INF200 (10, fortsettes i januar)

 

 

 

 
Januarblokk GMBB100 (5)      
Vårsemester

FYS100 (10)

GMLM102 (5)

STAT100 (10)*

GMGD230 (5)

GMFO120 (10)

GMPE240 (10)

 

GMGM200 (5)

GMGI210 (10)

Fritt emne (5)

 

 

 
Juniblokk     GMBB201 (5)  
         

* Emnet kan erstattes med DAT110

Eksempelplan som kvalifiserer til master

Dersom du skal søke opptak til sivilingeniørprogrammet i geomatikk gjennom høyere årstrinn må/bør du velge disse emnene:

FYS101 Mekanikk (obligatorisk på master i geomatikk)
MATH111 Kalkulus 1 (obligatorisk på master i geomatikk)
MATH112 Kalkulus 2 (obligatorisk på master i geomatikk)
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger (obligatorisk på master i geomatikk) 
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme eller FYS102A Fysikk for bioteknologer  (anbefaling)   
FYS103 Måleteknikk og dataanalyse (anbefaling)

 

 
  1.året  2.året  3.året  
 Augustblokk IMRT100 (5)    GMLM210 (10, forsettes i høst)  
 Høstsemester

MATH111 (10)

LAD102 (5)

INF120 (10)

MATH113 (10)

GMGI102 (5)

GMGD200 (10)

PHI100/PHI101 (10)

 

INF200 (10, fortsettes i januar/juni) 

GMGD222 (10)

FYS102A (5)

GMFO205 (10)

 
 Januarblokk GMBB100 (5) FYS103 (5)    
 Vårsemester

FYS101 (10)

GMLM102 (5)

STAT100 (10)*

MATH112 (10)

GMPE240 (10)

GMFO120 (10) 

GMGI210 (10)

DAT200 ( 10)

GMGM200 (5)

 
 Juniblokk     GMBB201 (5)  
         

* Emnet kan erstattes med DAT110

Published 15. juli 2016 - 12:33 - Updated 8. november 2021 - 13:41