Oppbygging av studiet og eksempelplaner

Studiet kan tas med eller uten mulighet for overgang til masterprogram.

Oppbygging

Obligatoriske fellesemner

IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 sp AUG
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling 5 sp H
INF120 Programmering og databehandling 10 sp V
MATH100 10 sp H eller MATH111 10 sp H
MATH131 5 sp H eller MATH113 10 sp H
FYS100 10 sp V eller FYS101 10 sp V
STAT100 Statistikk 10 sp V/H eller DAT110 Innføring i dataanlyse og -visualisering (tidligere MAT-INF110) 10 sp V
PH100 Exphil eller PHI101 Exphil–seminarversjon 10 sp H/V

Obligatorisk 80-gruppe i geomatikk

LAD102 GIS - praktisk introduksjon 5 sp H
GMBB100 Bildebruk i geomatikk 5 sp JAN
GMLM102 Grunnleggende landmåling 5 sp V
GMGD200 Geodesi (tidligere GMLM213) 10 sp AUG+H
GMGI102 Geografiske informasjonssystemer, grunnlag 5 sp H
GMFO120 Fotogrammetri 1 10 sp V
GMPE240 Parameterestimering (tidligere GMUJ210) 10 sp V
GMLM210 Feltkurs i geomatikk (tidligere GMGD211) 10 sp JUN+H
GMGM200 Geomatikk og samfunn 5 sp V
GMFO205 Fotogrammetri 2 10 sp H

Ett av emnene

GMBB201 Bildebehandling i geomatikk 5 sp AUG
GMGI210 Geografisk analyse og modellering 10 sp V
GMGD230 Marin geodesi (tidligere GMLM211) 5 sp V
GMGD221 Satelittgeodesi - introduksjonsemne 5 sp H (gikk siste gang H18)
GMGD222 Anvendt satelittgeodesi 10 sp H

Eksempelplan uten overgang til master

År 3 VÅR
GMGM200 (5) / GMGI210 (10) / BUS100 (5)
År 3 HØST
GMBB201 (5 AUG) / GMFO205 (10) / JUS100 (5) /GMGD221 (5)
År 2 VÅR GMFO120 (10) / GMPE240 (10) / GMGD230 (5)/ GMLM210 (10 JUN+H)
År 2 HØST GMGD200 (10 AUG+H) / STAT100 (10) / MATH131 (5) / GMGI102 (5)
År 1 VÅR GMBB100 (5 - JAN) / FYS100 (10) / INF120 (10) / GMLM102 (5)
År 1 HØST IMRT100 (5 - AUG) / INF100 (5) / MATH100 (10) / PHI100 (10) / LAD102 (5)

For deg som skal søke overgang

Dersom du skal søke overgang til sivilingeniørprogrammet i geomatikk må/bør du velge disse emnene:

FYS101 Mekanikk (obligatorisk på master i geomatikk)
MAHT111 Kalkulus 1 (obligatorisk på master i geomatikk)
MATH112 Kalkulus 2 (obligatorisk på master i geomatikk)
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger (obligatorisk på master i geomatikk)

Eksempelplan med overgang til master

År 3 VÅR
 
År 3 HØST
Søk om overgang
År 2 VÅR FYS103 (5 JAN) / INF120 (10) / GMFO120 (10) / GMPE240 (10) / GMLM210 (10 JUN+H)
År 2 HØST GMGD200 (10 AUG+H) / STAT100 (10) / MATH113 (10) / GMGI102 (5)
År 1 VÅR GMBB100 (5 - JAN) / FYS101 (10) / MATH112 (10) / GMLM102 (5)
År 1 HØST IMRT100 (5 - AUG) / INF100 (5) / MATH111 (10) / PHI100 (10) / LAD102 (5)

 

Published 15. juli 2016 - 12:33 - Updated 14. august 2019 - 13:29