Håkon Berg Lofthus

Hvor jobber du nå?

Jeg jobber i Scan Survey. 

Hva gjør du i din jobb?
For øyeblikket er jeg utleid som kontrollingeniør på Follobaneprosjektet for Banenor. Der jobber jeg hovedsakelig med kontroll av som-bygget data og annen oppfølging i byggeperioden. Dette kan for eksempel være kontroll av ferdige konstruksjoner mot teoretisk modell og bevegelseskontroll av eksisterende bygninger, spuntvegger og jernbanespor. I tillegg driver jeg med enkle utsettingsoppgaver og annen innmåling eller laserskanning av det Banenor måtte trenge.

Hvilken utdanning tok du?
Jeg tok først en bachelor i Geomatikk før jeg så gikk videre med mastergrad.

Hvor relevant var utdannelsen hos NMBU?
Utdanningen har vært veldig relevant. Jeg har hatt god nytte av landmålingsfagene. I tillegg har utdanningen gitt meg en god og bred faglig basis. Dette gjør det enklere å løse alle utfordringene man møter i arbeidshverdagen.

 Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
Grunnen til at jeg valgte å studere på NMBU var at det var det eneste studiestedet som hadde akkurat det studiet jeg ville ta.

 Hvilke råd har du til kommende studenter? 
Det aller viktigste er å ha det mest mulig moro og nyte studietiden, den er alt for kort! Faglig sett er mitt råd at du tar de fagene som du selv synes er spennende og interessante.

Dine erfaringer med NMBU?
NMBU har et veldig bra studentmiljø, med mye forskjellig man kan ta seg til og muligheten til å få venner for livet.

Published 5. november 2018 - 10:30 - Updated 28. januar 2022 - 14:56