Bachelor i geomatikk

Studiet kan tas med eller uten mulighet for overgang til masterprogram.

Eksempelplaner

Felles grunnemner (105 sp):

 • IMRT100    Innføringsemne - fagorientert prosjekt
 • INF100     Prinsipper i informasjonsbehandling
 • INF120  Programmering og databehandling
 • LAD102     GIS - praktisk introduksjon
 • GMBB100     Bildebruk i geomatikk
 • GMLM102     Grunnleggende landmåling
 • GMLM213     Geodesi
 • GMGI102     Geografiske informasjonssystemer, grunnlag
 • GMFO120     Fotogrammetri 1
 • GMUJ210     Parameterestimering
 • GMGD211     Feltkurs i geomatikk
 • STAT100  Statistikk
 • PH100   Examen philosophicum  /PHI101  Examen philosophicum – seminarversjon

Emner - uten overgang (65 sp):

 • BUS100    Grunnleggende bedriftsøkonomi
 • FYS100   Fysikk og natur
 • JUS100  Juridisk metode og norsk rettssystem
 • MATH100    Brukerkurs i matematikk
 • MATH131   Lineær algebra
 • GMBB201   Bildebehandling i geomatikk
 • GMFO205  Fotogrammetri 2
 • GMGI210  Geografisk analyse og modellering
 • GMGM200  Geomatikk og samfunn
 • GMLM211   Marin geodesi

Emner  - med overgang (45 sp):

 • FYS101    Mekanikk
 • FYS103  Måleteknikk, optikk og sensorer
 • MAHT111   Kalkulus 1
 • MATH112  Kalkulus 2
 • MATH113   Lineær algebra og lineære differensiallikninger

Eksempelplaner (pdf)

Published 15. juli 2016 - 12:33 - Updated 3. juli 2017 - 1:08