Karriereintervjuer

Ana Korvald

Ana Korvald

Miljødirektoratet

«Jeg ville studere fysikk med fokus på hvordan vi kan begrense klimaendringene. Da var det NMBU som hadde det beste alternativet etter mitt syn; studiet i Energi- og miljøfysikk.»

Nina Bratteteig

Nina Bratteteig

Statens strålevern, Seksjon miljø og atomsikkerhet

«Det er veldig meningsfylt å jobbe med kunnskapsbasert forvaltning og miljøbeskyttelse i praksis. Jeg valgte NMBU som studiested fordi de har et åpenbart engasjement for miljø og bærekraft i tillegg til studier med faglig tyngde og interessante temaer. Det valget har jeg aldri angret på siden.»

 

Sigmund Andre Bakke

Sigmund Andre Bakke

AF Gruppen, Energi og miljøteknikk

«Eg fullførte studiene i mai og begynte jobbsøkinga i juni. I august signerte eg kontrakt med AF Energi og Miljøteknikk, eit selskap i AF-Gruppen.»

Anders Bostad

Anders Bostad

Statnett

”Jeg forsto raskt at det tekniske fagmiljøet på Ås er unikt pga høy faglig kompetanse i kombinasjon med stor åpenhet og nærhet til studentene.”

Helene Sandvei

Helene Sandvei

AF Gruppen, Energi & miljøteknikk

"På IMT har jeg "lært å lære" om teknologi. Det aller mest jeg gjør i hverdagen har jeg lært på arbeidsplassen, men det hadde selvfølgelig vært veldig vanskelig dersom jeg ikke hadde hatt utdanningen i ryggen."

Heidi Lorentzen Randem

Heidi Lorentzen Randem

Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus

"Studentmiljøet på Ås må oppleves! Det byr på et vell av lag, aktiviteter og foreninger og de fleste studentene involverer seg i det sosiale livet rundt Studentsamfunnet."

Bernt Sørby

Bernt Sørby

Eget firma / ENFO Energy

«Involver deg i alt du synes er gøy. Det er veldig viktig at du liker det du studerer. Det går fint an å få en god karakter i et hvilket som helst fag, men for å bli flink i et fag må du syns det er gøy.»

Elise Mühlbradt

Elise Mühlbradt

BaneNOR (Jernbaneverket)

«Jeg valgte NMBU på grunn av de mange valgmulighetene innen studieretningen og på grunn av det berømte studentmiljøet»

Herdis Motrøen Gjelten

Herdis Motrøen Gjelten

Meteorologisk institutt

"Mitt første år på NMBU tok jeg Ettårig grunnstudium for å få realfagskompetanse, og etter endt år valgte jeg å fortsette på Ås med en master i miljøfysikk og fornybar energi – rett og slett pga. gode forelesere, interessante studier og et svært godt studentmiljø."

Thomas Mo Willig

Thomas Mo Willig

EnergiNorge

”Studentmiljøet i Ås er fantastisk. Det gode studentmiljøet gjer at ein alltid har noko å gleda seg til etter ein lang dag på skulen med partielle differensiallikningar.”

Øystein Sørensen

Øystein Sørensen

Universitetet i Oslo

”Som orienteringsløper satt jeg veldig stor pris på det gode idrettstilbudet i Ås, og Studentsamfunnet et ypperlig sted når man trenger en fest.”

 

Janne Christine Fossum

Janne Christine Fossum

Ski videregående skole

"Under studiene jobbet jeg som hjelpelærer i flere fysikkfag, og fikk smaken på læreryrket. Derfor tok jeg PPU på deltid ved siden av lærerjobb da jeg var ferdig med studiet.

Mari Gjølberg

Mari Gjølberg

BaneNOR (Jernbaneverket)

”Viktigst av alt er nok at studentmiljøet på Ås er så inkluderende og hyggelig, det gjør det lett å trives.”

Helle Sæthre

Helle Sæthre

Reigonrådet for Sør-Østerdalen / ENSAMB

"Etter å ha blitt smittet av engasjementet for fornybar energi og energieffektivisering fra foreleserne, var valget for en enøk-jobb enkel."

Erlend Finden

Erlend Finden

Forsvarets forskningsinstitutt - FFI

«Jeg valgte NMBU på bakgrunn av god omtale fra bekjente. Tett kontakt med de ansatte er nok unikt for Ås og bidrar til et godt læringsmiljø samt at du hele tiden kan få veiledning.»

Emil Andre Bergmann

Emil Andre Bergmann

Statnett

«Jeg ville ikke klart oppgavene jeg er satt til uten utdannelsen min. Den overordnede forståelsen for energi, energiproduksjon og kraftflyt, samt den grunnleggende matematikk- og fysikkunnskapen som jeg bruker daglig lærte jeg underveis i studiet.»

Simen Bergan

Simen Bergan

NOAH

«Studentmiljøet i Ås er helt fantastisk. Om du vil spille trompet eller triangel, danse, spille brettspill, utvikle dine forretningsideer eller hjelpe mennesker i vanskeligstilte land, så har du alle muligheter.»

Andreas Størdal

Andreas Størdal

Scatec Solar AS

«Mitt inntrykk er at arbeidsgivere er veldig positivt innstilt til kandidater fra NMBU generelt, og sivilingeniører fra Miljøfysikk og fornybar energi spesielt.»

Tine Marielle Fauske

Tine Marielle Fauske

Electronova

 

«De fleste bor det første året i studentbyen som ligger like ved universitetet. Her blir man godt kjent med sine medstudenter. Vi ble fort en fin vennegjeng i klassen som fremdeles har god kontakt og møtes jevnlig.»