Spesialiseringer

 ENERGIFYSIKK OG FORNYBAR ENERGI

 

Solcellewafere kjøles ned med flytende nitrogen og undersøkes med hyperspektralt kamera.

Foto
Andreas Flø

Du studerer energiformene som stammer fra sola, f.eks. bioenergi, vindenergi, solstråling, og hvordan de kan omdannes til nyttbare energiformer som elektrisk strøm, varme og drivstoff. Eksempler på viktige fagområder er hydrodynamikk (vindmøller, vannturbiner), termodynamikk (solvarme, bioenergi, motorer), elektroteknikk (el-generatorer og el-motorer), kvantefysikk (solceller). Du vil også lære om atomenergi og stråling siden det er en kontroversiell energikilde som vil øke kraftig i de kommende årene.

 

 Videre studiemuligheter etter bachelorgraden:

MILJØFYSIKK OG KLIMA

 

Vindmøller

Foto
Shutterstock

Du studerer kjernefysikk og strålingsfysikk, og biologiske effekter av stråling, UV/ozon, energiomsetning i atmosfæren og store klimasystemer, mikroklima for planter, dyr og mennesker i biosfæren, utslipp og transport av forurensning, drivhuseffekt, måleteknikk, m.m.

 

Videre studiemuligheter etter bachelorgraden:

 

DATA SCIENCE

Master of Science in Data Science

Master of Science in Data Science

Foto
Shutterstock

Du ønsker å legge mer informatikk og matematikk inn i studiet med tanke på et bredere arbeidsmarked eller med tanke på videre studier innen Data Science, modellering, medisinsk fysikk, nevrofysikk eller biospektroskopi.

Videre studiemuligheter etter bachelorgraden:

Eksempelplaner

Eksempelplanene finner du her.

Individuell tilpasning
Studiet planlegges og tilpasses individuelt i samarbeid med studieveileder og fagmiljøet.

Published 20. desember 2012 - 22:00 - Updated 22. desember 2020 - 12:27