Spesialiseringer

Spesialiseringer for bachelor i Energi- og miljøfysikk

Spesialiseringer

 

ENERGIFYSIKK OG FORNYBAR ENERGI

 

Photo: Andreas Flø


Solcellewafere kjøles ned med flytende nitrogen og undersøkes med hyperspektralt kamera.

 

Du studerer energiformene som stammer fra sola, f.eks. bioenergi, vindenergi, solstråling, og hvordan de kan omdannes til nyttbare energiformer som elektrisk strøm, varme og drivstoff. Eksempler på viktige fagområder er hydrodynamikk (vindmøller, vannturbiner), termodynamikk (solvarme, bioenergi, motorer), elektroteknikk (el-generatorer og el-motorer), kvantefysikk (solceller). Du vil også lære om atomenergi og stråling siden det er en kontroversiell energikilde som vil øke kraftig i de kommende årene.

Algeraktorer i AlgeaParks anlegg.
Algeraktorer i AlgeaParks anlegg

 

Videre studiemuligheter etter bachelorgraden:

MILJØFYSIKK OG KLIMA
Du studerer kjernefysikk og strålingsfysikk, og biologiske effekter av stråling, UV/ozon, energiomsetning i atmosfæren og store klimasystemer, mikroklima for planter, dyr og mennesker i biosfæren, utslipp og transport av forurensning, drivhuseffekt, måleteknikk, m.m.

Photo: Shutterstock

Videre studiemuligheter etter bachelorgraden:

 

DATA SCIENCE

Master of Science in Data Science
Foto
Shutterstock

Du ønsker å legge mer informatikk og matematikk inn i studiet med tanke på et bredere arbeidsmarked eller med tanke på videre studier innen Data Science, modellering, medisinsk fysikk, nevrofysikk eller biospektroskopi.

Videre studiemuligheter etter bachelorgraden:

Eksempelplaner

Eksempelplanene finner du her.

Individuell tilpasning
Studiet planlegges og tilpasses individuelt i samarbeid med studieveileder og fagmiljøet.

Published 20. desember 2012 - 22:00 - Updated 10. juli 2019 - 11:04