Anbefalte valgfrie emner for miljøfysikk

Ønsker du tips til hvilket samfunnsfag eller økonomifag det er lurt å velge? Eller ønsker du å ta ekstra sp utover graden? Her følger en liste over våre anbefalte emner.

Anbefalte emner

Geofag

GEO100 Geologi 10 HP
JORD160 Introduksjon om jord 5 SB
VANN200 Hydrologi 10 VP
BIN300 Statistisk genomforskning 10 VP

Biologi

BIO100 Cellebiologi 5 HP
BIO120 Genetikk introduksjonskurs 5 VP
HFX208 Birøkt 5 SB

Kjemi

FMI310 Miljøgifter og økotoksikologi 15 VBVP
FMI312 Human miljøkjemi 10 HP
KJB200 Biokjemi 10 VP
KJB201 Laboratoriekurs i biokjemi 5 VP
KJM110 Organisk kjemi 10 HBHP
KJM120 Uorganisk kjemi 10 VP
KJM211 Organisk kjemi påbygning 10 HP
KJM230 Fysikalsk kjemi 10 VP
KJM240 Analytisk kjemi 10 HP
KJM311 Organisk spektroskopi 10 VP
KJM350 Radiokjemi 10 HBHP
KJM351 Eksperimentell radioøkologi 10 HP
KJM352 Stråling og strålevern 5 HBHP
KJM360 Vurdering av helse- og miljørisiko    

Statistikk

STAT200 Regresjon 5 VB
STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse 5 HB
STAT321 Teoretisk statistikk I 10 HP
STAT340  Anvendte metoder i statistikk   10 VP
STAT360 Teoretisk statistikk II 10 HP
STIN300 Statistisk programmering i R 5 VB

Prosessteknikk

TEL100 Elektronisk Prototyping 5 HB
FYS251 Varmeoverføring og energi 5 VP
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon 10 VP
THT320 Miljøanalyser 5 HP
TMP261 Varme og strømningssimulering 5 VP
TMPP251 Energi- og prosessteknikk 5 VP
TMPP350B Energi- og prosessimulering 5 HP
TMPP350C Prosessregulering 5 HP
TPS210 Transport av væsker og gasser 10 HP
SKOG101 Skogteknologi    

Samfunnsfag

AOS130 Organisasjonsteori 5 HB
AOS230 Organisasjons- og ledelsespsykologi 5 HB
EDS260 Global Environmental Changes 5 HP
EDS355 Climate Change and Development 10 VP
FORN220 Klimaregnskap, livssyklusanalyser og klimapolitikk 10 VP
FORN230 Energipolitikk og energimarkeder 5 VP
FORN300 Vind- og vannkraft – ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger 10 HBHP
FORN310 Bioenergi 10 VP
FORN330 Analyser av fornybare energisystemer 15 HBHP
JUS100 Juridisk metode og norsk rettssystem 5 HP
PHI302 Kausalitet og vitenskap    

Innovasjon

BUS100 Grunnleggende foretaksøkonomi 5 HP/VP
ECN110 Mikroøkonomi 5 HP
ECN120 Makroøkonomi 5 VB
ECN170 Miljø- og ressursøkonomi 5 VP
ECN280 Energiøkonomi 10 VP
ECN380 Energimarkeder og regulering 10 HP
Published 10. juli 2019 - 10:33 - Updated 10. juli 2019 - 11:04