2022

Obligatoriske fellesemner (95 sp)

DAT110 Innføring i dataanalyse og -visualisering  10 sp V eller STAT100 Statistikk 10 sp V/H
FYS101 - Mekanikk 10 sp V
FYS102 - Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H
IMRT100 Innføringsemne- fagorientert prosjekt 5 sp AUG
INF120 Programmering og databehandling 10 sp H
KJM100 Generell kjemi 10 sp V
MATH111 Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger 10 sp H
PHI102 Exphil på engelsk 10 sp VPHI100  Exphil 10 sp H eller PHI101  Exphil – seminarversjon 10 sp H - Les mer om oppmelding til de to emnene her: Oppmelding til Examen philosophicum høsten 2022: PHI100 eller PHI101? | NMBU

 

Obligatoriske fysikk-emner (75 sp)

FYS103 - Måleteknikk, optikk og sensorer 5 sp JAN+V+JUN
FYS140 - Klimaendringer, bærekraft og tilpasninger 5 sp H
FYS155 - Laboratoriekurs i fysikk 5 sp H
FYS230 - Elektroteknikk 10 sp H+JAN
FYS235 - Elektronikk 5 sp V
FYS236 - Elektrodynamikk 5 sp V
FYS241 - Miljøfysikk 10 sp V
FYS245 - Kvantefysikk 10 sp V
FYS252  - Termodynamikk og statistisk fysikk 10 sp H (anbefales) eller FYS252A Anvendt termodynamikk 5 sp H og ett valgfritt fysikkemne 200-nivå på minst 5 sp
FYS272 - Energifysikk 10 sp H

 

Eksempelplan

Dette er en eksempelplan for studieprogrammet bachelor i energi- og miljøfysikk. Våren 3.klasse er det plass i studieplanen til et fritt emne på 10 sp.

Foto
NMBU

I eksempelplanen er alle obligatoriske emner lagt inn. Grønne emner illustrerer fellesemnene, mens blå er fysikkemnene. Våren 3. klasse er det plass til 10 sp valgfritt emne. Du bestemmer selv hva du ønsker å ta, men det er lurt å ta utgangspunkt i hva du ønsker videre. Eksempler på valgfrie emner er:

DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V
INF221 Informatikk for datavitere 10 sp V
INF230 Datahåndtering og analyse 10 sp V
MATH270 Kompleks analyse og transformasjonsmetoder 10 sp V
MATH280 Anvendt lineæralgebra 10 sp V
MATH285 Optimering 10 sp V
MATH290 Reell analyse 10 sp V
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon 10 sp V

Ønsker du en plan som kvalifiserer til undervisningskompetanse i matematikk og fysikk, ta kontakt med studieveilederne på mail studieveileder-realtek@nmbu.no.

 

 

Published 1. juli 2022 - 12:31 - Updated 1. juli 2022 - 12:31