2021

Obligatoriske fellesemner (75 sp)

IMRT100 Innføringsemne- fagorientert prosjekt 5 sp AUG
INF120 Programmering og databehandling 10 sp H
MATH111 Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger 10 sp H
DAT110 Innføring i dataanalyse og -visualisering  10 sp V eller STAT100 Statistikk 10 sp V/H
KJM100 Generell kjemi 10 sp V*
PHI100  Exphil  eller PHI101  Exphil – seminarversjon 10 sp H - Les mer om oppmelding t

 *Fra og med kull 2021 er det ikke lenger mulig å søke fritak fra KJM100

 

Obligaotrisk 80-gruppe i fysikk (80 sp)

FYS101 - Mekanikk 10 sp V
FYS102 - Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H
FYS103 - Måleteknikk, optikk og sensorer 5 sp JAN/V/JUN
FYS155 - Laboratoriekurs i fysikk 5 sp H
FYS235 - Elektronikk 5 sp V
FYS236 - Elektrodynamikk 5 sp V
FYS245 - Kvantefysikk 10 sp V
FYS241 - Miljøfysikk 10 sp V
FYS252  - Termodynamikk og statistisk fysikk 10 sp H (anbefales) eller FYS252A Anvendt termodynamikk 5 sp H og ett valgfritt fysikkemne på minst 5 sp (ikke FYS100)
FYS272 - Energifysikk 10 sp H

 

Eksempelplan for spesialiseringene

Under finner du eksempelplaner for de ulike studieretningene. Eksempelplanene er et anbefalt forslag til oppbygning av studiet, og emner her skal i utgangspunktet være timeplansikret. Normert studiebelastning er 30 sp per semester, noe eksempelplanene reflekterer, men man står fritt til å ta flere/færre studiepoeng dersom man ønsker det (OBS! Lånekassen regner 60sp per år som normert studiebelastning for en fulltidsstudent). Det er ikke påkrevd å følge eksempelplanen, men man må være obs på eventuelle forkunnskapskrav og timeplankollisjoner. Merk at vi legger til rette for studenter som trenger å tilpasse studieplanen sin. 

1. Energifysikk og fornybar energi

  1.år 2.år 3.år
Augustblokk IMRT100 (5)    
Høstsemester

INF120 (10)

MATH111 (10)

PHI100/PHI101(10)

FYS102 (10)

MATH113 (10)

FYS155 (5)

FYS230 (10, forsettes i januar)

FYS252(10) eller FYS252A (5) + ett fysikkemne (5)

FYS272 (10)

Januarblokk   FYS103 (5)  
Vårsemester

MATH112 (10)

FYS101 (10)

Fritt emne (10)

FYS235 (5)

FYS236 (5)

DAT110 (10)*

KJM100 (10)

FYS245 (10)

FYS241 (10, fortsettes i juni)

MATH280/TEL240/DAT200 (10)

Juniblokk

 

     


2. Miljøfysikk og klima

  1.år 2.år 3.år
Augustblokk IMRT100 (5)   FYS161/FYS160 ( 5)**
Høstsemester

INF120 (10)

MATH111 (10)

PHI100/PHI101(10)

FYS102 (10)

MATH113 (10)

FYS155 (5)

FYS252(10) eller FYS252A (5) + ett fysikkemne (5)

FYS272 (10)

Januarblokk   FYS103 (5)  
Vårsemester

MATH112 (10)

FYS101 (10)

Fritt emne (10)

FYS235 (5)

FYS236 (5)

DAT110 (10)*

KJM100 (10)

FYS245 (10)

FYS241 (10, fortsettes i juni)

VANN200/FORN220 (10)

Juniblokk   FYS160FYS161(5)**  

 

 3. Datavitenskap

  1.år 2.år 3.år
Augustblokk IMRT100 (5)    
Høstsemester

INF120 (10)

MATH111 (10)

PHI100/PHI101(10)

FYS102 (10)

MATH113 (10)

FYS155 (5)

FYS252(10) eller FYS252A (5) + ett fysikkemne (5)

FYS272 (10)

INF200 (10, forsettes i vår)

Januarblokk   FYS103 (5)  
Vårsemester

MATH112 (10)

FYS101 (10)

Fritt emne (10)

FYS235 (5)

FYS236 (5)

DAT110 (10)*

KJM100 (10)

FYS245 (10)

FYS241 (10, fortsettes i juni)

DAT200 (10)

Juniblokk      

Emnet kan erstattes med STAT100   

** Emnene går annethvert år

 

Anbefalte tilleggsemner

Ønsker du tips til hvilket samfunnsfag eller økonomifag det er lurt å velge? Eller ønsker du å ta ekstra studiepoeng utover graden? Her finner du en liste over våre anbefalte emner.

Published 21. juli 2022 - 13:57 - Updated 21. juli 2022 - 13:58