Oppbygging

 

 

Kort om studieprogrammet

Bachelorgradenen er på totalt 180 sp bestående av matematikk, fysikk, kjemi og informatikk. Du får en fysikkutdannelse med fokus på miljøfysikk og fornybar energiutvinning. Bacheloren gir i tillegg det grunnlaget du trenger for å gå videre med en mastergrad innen tilsvarende fagfelt eller undervisningskompetanse i matematikk og fysikk (avhengig av valgfag man velger). Dette er ikke en ingeniørgrad, og kvalifiserer ikke til opptak på mastergrader som krever ingeniør-bachelor. 

Hva er eksempelplaner?

Eksempelplanene er et anbefalt forslag til oppbygning av studiet, og emner her skal i utgangspunktet være timeplansikret. Det er ikke påkrevd å følge eksempelplanen, men man må være obs på eventuelle forkunnskapskrav og timeplankollisjoner.  Eksempelplanene dekker alle krav til studieretningen og er satt sammen på en slik måte at den gir riktig oppbygging av emner. Du kan velge å bytte om på rekkefølgen på emner i eksempelplanen, eller endre hvilke og når du tar valgfag. Dersom du tenker deg på utveksling kan det være lurt å gjøre små justeringer på eksempelplanen slik at det blir lettere å få inn et utvekslingssemester. Merk at vi legger til rette for studenter som trenger å tilpasse studieplanen sin.

Eksempelplaner for ulike kull

Grunnet endring i emneporteføljen til REALTEK skjer det små endringer i studieprogrammenes oppbygging fra kull til kull. Bruk menypunktene øverst på siden til å finne det kullet du følger. Der vil du finne informasjon om hvordan studieprogrammet ser ut for deg, hvilke emner du skal ta og vårt forslag til eksempelplan. Dersom det skjer endringer i porteføljen som også vil påvirke de eldre kullene vil dette bli skrevet på hver av kullsidene. Dette gjelder for eksempel når emner legges ned eller bytter semester. 

Trenger du veiledning

Dersom du har spørsmål angående ditt studieløp, fagsammensetninger eller annet, ta kontakt med studieveilederne på mail studieveileder-realtek@nmbu.no eller kom innom oss på studieveiledning. Du finner mer informasjon om studieveiledningen her.

Vurderer du utveksling

Vurderer du utveksling, men er usikker på hvordan du skal gå frem? Sjekk ut vår samleside om utveksling her eller SiT sine sider.

Andre relevante sider

Usikker på oppmeldingsfrister og når eksamensperiodene blir? Sjekk akademisk kalender her.

Skal du ta emner med antallsbegrensning - finn listen over hvilke emner det gjelder og hva som er oppmeldingsfristen her

 

Published 28. juli 2021 - 16:16 - Updated 25. juli 2022 - 11:58