Oppbygging og eksempelplaner

Bachelorgradenen er på totalt 180 sp. Studiet har tre spesialiseringer som du velger i andre studieåret.  Etter tre år kan du søke om opptak til høyere årstrinn. 

Obs! Merk at her står det informasjon om studieoppbygging for studenter som begynner på høst 2020. De eldre utdanningsplanene er vedlagt som pdf-filer.

Oppbygging

Obligatoriske fellesemner (75 sp)

INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling 5 sp 
IMRT100 Innføringsemne- fagorientert prosjekt 5 sp AUG
INF120 Programmering og databehandling 10 sp V
MATH111 Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger 10 sp H
DAT110 Innføring i dataanalyse og -visualisering (tidligere MATH-INF110) 10 sp V eller STAT100 Statistikk 10 sp V/H
KJM100 Generell kjemi 10 sp V*
PH100  Exphil  eller PHI101  Exphil – seminarversjon 10 sp H

* Studenter som har Kjemi 1 og Kjemi 2 fra vgs med minst karakteren 4 kan søke fritak fra KJM100.

Obligatorisk 80-gruppe i fysikk (80 sp)


FYS101 - Mekanikk 10 sp V
FYS102 - Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H
FYS103 - Måleteknikk, optikk og sensorer 5 sp JAN/V/JUN
FYS155 - Laboratoriekurs i fysikk 5 sp H
FYS235 - Elektronikk 5 sp V
FYS236 - Elektrodynamikk 5 sp V
FYS245 - Kvantefysikk 10 sp V
FYS241 - Miljøfysikk 10 sp V
FYS252  - Termodynamikk og statistisk fysikk 10 sp H (anbefales) eller FYS252A Anvendt termodynamikk 5 sp H og ett valgfritt fysikkemne på minst 5 sp(ikke FYS100)
FYS272 - Energifysikk 10 sp H

Eksempelplan for spesialiseringene

 

1. Energifysikk og fornybar energi

  1.år 2.år 3.år
Augustblokk IMRT100 (5)    
Høstsemester

INF100 (5)

MATH111 (10)

PHI100/PHI101(10)

FYS102 (10)

MATH113 (10)

FYS155 (5)

FYS230 (10, forsettes i januar)

FYS252(10) eller FYS252A (5) + ett fysikkemne (5)

FYS272 (10)

Januarblokk   FYS103 (5)  
Vårsemester

MATH112 (10)

FYS101 (10)

INF120 (10)

FYS235 (5)

FYS236 (5)

DAT110 (10)**

KJM100 (10)

FYS245 (10)

FYS241 (10, fortsettes i juni)

MATH280/TEL240/DAT200 (10)

Juniblokk

 

     


2. Miljøfysikk og klima

  1.år 2.år 3.år
Augustblokk IMRT100 (5)   FYS161/FYS160 ( 5)***
Høstsemester

INF100 (5)

MATH111 (10)

PHI100/PHI101(10)

FYS102 (10)

MATH113 (10)

FYS155 (5)

FYS252(10) eller FYS252A (5) + ett fysikkemne (5)

FYS272 (10)

Januarblokk   FYS103 (5)  
Vårsemester

MATH112 (10)

FYS101 (10)

INF120 (10)

FYS235 (5)

FYS236 (5)

DAT110 (10)**

KJM100 (10)

FYS245 (10)

FYS241 (10, fortsettes i juni)

VANN200/FORN220 (10)

Juniblokk   FYS160FYS161(5)***  

 

 3. Datavitenskap

  1.år 2.år 3.år
Augustblokk IMRT100 (5)    
Høstsemester

INF100 (5)

MATH111 (10)

PHI100/PHI101(10)

FYS102 (10)

MATH113 (10)

FYS155 (5)

FYS252(10) eller FYS252A (5) + ett fysikkemne (5)

FYS272 (10)

INF200 (10, forsettes i vår)

Januarblokk   FYS103 (5)  
Vårsemester

MATH112 (10)

FYS101 (10)

INF120 (10)

FYS235 (5)

FYS236 (5)

DAT110 (10)**

KJM100 (10)

FYS245 (10)

FYS241 (10, fortsettes i juni)

DAT200 (10)

Juniblokk      

** kan erstattes med STAT100   

*** Emnene går annethvert år

 

Anbefalte tilleggsemner

Ønsker du tips til hvilket samfunnsfag eller økonomifag det er lurt å velge? Eller ønsker du å ta ekstra studiepoeng utover graden? Her finner du en liste over våre anbefalte emner.

Published 19. juni 2019 - 10:44 - Updated 2. september 2020 - 15:48