Oppbygging

Obligatoriske fellesemner (75 sp)

INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling 5 sp H
INF120 Programmering og databehandling 10 sp V
MATH111 Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger 10 sp H
DAT110 Innføring i dataanalyse og -visualisering (tidligere MATH-INF110) 10 sp V eller STAT100 Statistikk 10 sp V/H
KJM100 Generell kjemi 10 sp V
PH100   Exphil  eller PHI101  Exphil – seminarversjon 10 sp H/V

Obligatorisk 80-gruppe i fysikk (80 sp)

IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 sp AUG
FYS101 - Mekanikk 10 sp V
FYS102 - Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H
FYS103 - Måleteknikk, optikk og sensorer 5 sp JAN/V/AUG
FYS155 - Laboratoriekurs i fysikk 5 sp H
FYS236 - Elektrodynamikk 5 sp V
FYS245 - Kvantefysikk 10 sp V
FYS241 - Miljøfysikk 10 sp V
FYS252  - Termodynamikk og statistisk fysikk 10 sp H (anbefales) eller FYS252A Anvendt termodynamikk 5 sp H og et valgfritt fysikkemne (ikke FYS100)
FYS272 - Energifysikk 10 sp H

Eksempelplan energifysikk og fornybar energi

År 3 VÅR
FYS245 (10) / FYS241 (10 V+JUN) / MATH280 (10)
År 3 HØST
FYS252 (10) / FYS272 (10) / FYS230 (10 H+JUN)
År 2 VÅR FYS103 (5 JAN+V+JUN) / FYS235 (5) / FYS236 (5) / DAT110 (10) / KJM100 (10)
År 2 HØST FYS155 (5) / FYS102 (10) / MATH113 (10)
År 1 VÅR FYS101 (10) / MATH112 (10)/ INF120 (10)
År 1 HØST IMRT100 (5 AUG) / MATH111 (10) / INF100 (5) / PH100 (10)

Eksempelplan miljøfysikk og klima

År 3 VÅR
FYS245 (10) / FYS241 (10 V+JUN) / FORN220* (10)
År 3 HØST
FYS160** / FYS252 (10) / FYS272 (10) / INF250 (10)
År 2 VÅR FYS103 (5 JAN+V+JUN) / FYS235 (5) / FYS236 (5) / DAT110 (10) / KJM100 (10)
År 2 HØST FYS161** / FYS155 (5) / FYS102 (10) / MATH113 (10)
År 1 VÅR FYS101 (10) / MATH112 (10)/ INF120 (10)
År 1 HØST IMRT100 (5 AUG) / MATH111 (10) / INF100 (5) / PH100 (10)

*Eller INF230
**Emnene går annethvert år

Eksempelplan datavitenskap

År 3 VÅR
FYS245 (10) / FYS241 (10 V+JUN) / MATH280 (10)
År 3 HØST
FYS252 (10) / FYS272 (10) / INF200 (10 H+JUN)
År 2 VÅR FYS103 (5 JAN+V+JUN) / FYS235 (5) / FYS236 (5) / DAT110 (10) / KJM100 (10)
År 2 HØST FYS155 (5) / FYS102 (10) / MATH113 (10)
År 1 VÅR FYS101 (10) / MATH112 (10)/ INF120 (10)
År 1 HØST IMRT100 (5 AUG) / MATH111 (10) / INF100 (5) / PH100 (10)

Anbefalte tilleggsemner

Ønsker du tips til hvilket samfunnsfag eller økonomifag det er lurt å velge? Eller ønsker du å ta ekstra sp utover graden? Her finner du en liste over våre anbefalte emner.

 

 

Published 19. juni 2019 - 10:44 - Updated 27. mai 2020 - 10:17