Påbyggingsår

Informasjon om opptak til påbygningsåret i dyrepleie.

Påbygging

Det er åpnet for at ferdige høgskolekandidater i dyrepleie utdannet ved NMBU veterinærhøgskolen eller NVH, kan bygge på til bachelor i dyrepleie.

Fristen for å søke om opptak til påbygningsåret i dyrepleie er 1. april.  

Det er fra 15. februar åpnet for søknader i Søknadsweb. Både interne søkere (kull 15 og ansatte ved Veterinærhøgskolen) og eksterne søkere må søke via Søknadsweb.

I Søknadsweb må du laste opp dokumentasjon på eventuell realfagskompetanse og exphil.

- Eksterne søkere må laste opp all dokumentasjon innen søknadsfristen 1. april.

- Ansatte ved Veterinærhøgskolen må i tillegg legge ved dokumentasjon på ECTS-givende kurs og ansettelse (stillingsprosent og varighet). 

- Kull 15 bes sende dokumentasjon på ex phil direkte til Anette Tøgard Bjerke (anette.bjerke@nmbu.no).  

Les mer om retningslinjene for suppleringsopptak til Bachelor i dyrepleie  

Du får svar på søknaden 07.04.2017.

Dersom du blir tilbudt plass må du huske å takke ja til tilbudet innen 21.04.2017, ellers mister du plassen.

Published 23. February 2017 - 10:41 - Updated 23. mai 2017 - 19:09