Suppleringsopptak

Informasjon om opptak til påbygningsåret i dyrepleie.

Suppleringsopptak

Det er åpnet for at ferdige høgskolekandidater i dyrepleie uteksaminert ved NMBU veterinærhøgskolen eller NVH kan søke om opptak til ledige plasser tredje studieår.

Søkere må oppfylle realfagskravet (se programforside), samt ha en toårig fullført høgskolekandidatgrad i dyrepleie påbegynt senest 2010. Kandidatene som oppfyller disse kravene rangeres etter karakterer.

Fristen for å søke om opptak til tredjeåret i dyrepleie er 15. mars 2018

Alle søkere må benytte Søknadswebog det åpnes for søknader 15. februar 2018. Dokumentasjon på oppfylte opptakskrav må lastes opp sammen med søknaden. 

Studenter som allerede har Ex. phil bes om å legge ved dokumentasjon på dette. Har man ikke Ex. phil, vil den enkelte selv måtte melde seg opp i dette og bestå før graden godkjennes.

Det sendes ut svar på søknaden 23. mars 2018.

Dersom du blir tilbudt plass må du huske å takke ja til tilbudet innen 05.04.2018, ellers mister du plassen

Published 23. February 2017 - 10:41 - Updated 14. February 2018 - 14:03