Kompetanseprøve

Enkelte som har tatt utdanning i utlandet og søker om autorisasjon i Norge vil få vedtak om at de må ta en kompetanseprøve som må bestås før de autoriseres.

Denne prøven er kun tilgjengelig for de som har fått vedtak fra Mattilsynet om å ta den.

Kompetanseprøve

Hva er kompetanseprøven?

Kompetanseprøven er en praktisk prøve med 10 stasjoner som alle har makstid på 6 minutter. En kandidat må bestå 7 av 10 stasjoner for å bestå kompetanseprøven.

Oppgavene er basert på Dossier of European Competencies for the veterinary nurse. Ved å sette seg inn i dette dokumentet vil man få innblikk i hvilke faglige områder stasjonene dekker.

Det er maksimalt 10 kandidater som kan ta eksamen samtidig og man rullerer mellom stasjonene.

Oppgavene er vanlige praktiske oppgaver en dyrepleier er forventet å kunne utføre. Medisinske utregninger og en del fagkunnskap er også nødvendig for å bestå prøven.

Eksempeloppgaver

Under finner du to eksempler på hvordan oppgavene er lagt opp. Når du skal gjennomføre prøven vil kun oppgavebeskrivelsen være tilgjengelig.
Metodedelen er inkludert her for å vise hvordan oppgavene blir bedømt trinn for trinn, men vil ikke være tilgjengelig under gjennomføringen av prøven.

Eksempeloppgave 1: Bandasjering og stabilisering

Eksempeloppgave 2: Subkutan injeksjon

 Eksempeloppgavene holdes ikke oppdatert på denne nettsiden.

Praktiske detaljer

  • Det er nå ikke flere plasser igjen til prøven i august 2020.
  • Neste prøve man kan søke om plass på er i januar 2021, forutsatt at smittevernsituasjonen tillater det. Det er ikke avgjort om en januarprøve vil bli avholdt på Adamstuen eller på Ås - nærmere info kommer.
  • Prøven vil normaltbli avholdt to ganger i året (august og januar).
  • Prøven avholdes KUN på norsk.
  • Studenten skal stille i arbeidstøy (ikke sivilt), og må kunne arbeide hygienisk.
  • Prøven koster kr 9000,- som må betales på forskudd, og være skolen i hende innen 14 dager før eksamendato.
  • Kursdeltakeren innbetaler beløpet til kontonummer: 7694.05.12510 innen gitt frist, og merke innbetalingen med fullt navn og kursavgift kompetanseprøve dyrepleieautorisasjon.

Sensur foretas av NMBU, og beskjed om bestått prøve sendes til Mattilsynet.
Ved bestått prøve må man selv sende ny søknad om autorisasjon til Mattilsynet.

 

Påmelding

For å melde seg på til prøven gjør du følgende:

Send en mail til studieavdelingen på NMBU Veterinærhøgskolen som inneholder følgende:

  • Fullt navn, adresse, epostadresse og telefonnummer
  • Vedtaksbrevet om prøve fra Mattilsynet som vedlegg

Søknaden må være mottatt innen 4 uker før prøven skal finne sted.
Dersom det er flere søkere enn plasser, vil det være de første 10 søkerne som har levert en komplett søknad som får ta prøven.
Får du ikke plass, må du dessverre vente til neste gang prøven avholdes, og søke på nytt da.

Alle søknader vil bli besvart.

 

Ved ytterligere spørsmål send en epost til 
Studieavdelingen ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Published 3. February 2020 - 14:37 - Updated 15. september 2020 - 9:02