Kompetanseprøve

Hva er kompetanseprøven?

Kompetanseprøven er en praktisk prøve med 10 stasjoner som alle har makstid på 6 minutter. En kandidat må bestå 7 av 10 stasjoner for å bestå kompetanseprøven.

Oppgavene er basert på Dossier of European Competencies for the veterinary nurse. (www.acovene.eu/wp-content/uploads/2021/01/Dossier-of-Competencies-2nd-edition-Nov-2012-1.pdf). Ved å sette seg inn i dette dokumentet vil man få innblikk i hvilke faglige områder stasjonene dekker.

Det er maksimalt 10 kandidater som kan ta eksamen samtidig og man rullerer mellom stasjonene.

Oppgavene er vanlige praktiske oppgaver en dyrepleier er forventet å kunne utføre. Medisinske utregninger og en del fagkunnskap er også nødvendig for å bestå prøven.

Eksempeloppgaver og dokumenter

Under finner du to eksempler på hvordan oppgavene er lagt opp. Når du skal gjennomføre prøven vil kun oppgavebeskrivelsen være tilgjengelig.
Metodedelen er inkludert her for å vise hvordan oppgavene blir bedømt trinn for trinn, men vil ikke være tilgjengelig under gjennomføringen av prøven.

Eksempeloppgave 1: Bandasjering og stabilisering

Eksempeloppgave 2: Subkutan injeksjon

 Eksempeloppgavene holdes ikke oppdatert på denne nettsiden.

På enkelte oppgaver vil det benyttes et oppstallingsskjema. Siden det kan være utfordrende å sette seg inn i et helt nytt skjema under eksamen, kan du se skjemaet her. Merk at mindre oppdateringer kan forekomme, og at visse oppgaver vil bruke et forenklet skjema for at nødvendig informasjon skal være lettere tilgjengelig.

Oppstallingsskjema

Praktiske detaljer

  • Prøven vil normalt bli avholdt to ganger i året (august og januar). Neste komeptanseprøve avholdes i august 2023
  • Kompetanseprøve fredag 11. august 2023. Oppmøtetidspunkt: oppgis ved påmelding. Sted: Klinisk kurssal, Veterinærbygningen, NMBU Campus Ås. Møt opp inne i Hippocampus ved hovedinngangen til Veterinærbygningen.
  • Prøven avholdes KUN på norsk.
  • Kandidaten må stille i klinikktøy eller privat/sivilt tøy med en utforming som tillater at man arbeider hygienisk. Man skal ha en fremtreden som om man skulle i klinikk (hår skal være satt opp, negler hygieniske, smykker fjernet, ikke tøy nedenfor albue osv.). Man får tildelt et navnskilt på eksamen som må plaseres synlig på tøyet.
  • Prøven koster kr 9000,- som må betales på forskudd, og være Veterinærhøgskolen i hende innen 28 dager (4 uker) før eksamendato.
  • Kursdeltakeren innbetaler beløpet til kontonummer: 7694.05.12510 innen gitt frist, og merke innbetalingen med fullt navn og kursavgift kompetanseprøve dyrepleieautorisasjon.

  • Send kvittering på betaling til Studieveileder Veterinærhøgskolen: studieveileder-veterinaerhogskolen@nmbu.no

Korona: 

Info om eventuelle koronatiltak for prøven i august kommer.

Sensur:

Sensur foretas av NMBU, og beskjed om bestått prøve sendes til Mattilsynet.
Ved bestått prøve må man selv sende ny søknad om autorisasjon til Mattilsynet.

Påmelding

For å melde seg på til prøven gjør du følgende:

Send en mail til studieavdelingen på NMBU Veterinærhøgskolen som inneholder følgende:

  • Fullt navn, adresse, epostadresse og telefonnummer
  • Vedtaksbrevet om prøve fra Mattilsynet som vedlegg

Søknaden må være mottatt innen 4 uker før prøven skal finne sted.
Dersom det er flere søkere enn plasser, vil det være de første 10 søkerne som har levert en komplett søknad som får ta prøven.
Får du ikke plass, må du dessverre vente til neste gang prøven avholdes, og søke på nytt da.

Alle søknader vil bli besvart.

 

Ved ytterligere spørsmål send en epost til 
Studieavdelingen ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Published 3. February 2020 - 14:37 - Updated 8. mai 2023 - 13:26