Kompetanseprøve

Hva er kompetanseprøven?

Kompetanseprøven er en praktisk prøve med 10 stasjoner som alle har makstid på 6 minutter. En kandidat må bestå 7 av 10 stasjoner for å bestå kompetanseprøven.

Oppgavene er basert på Dossier of European Competencies for the veterinary nurse. Ved å sette seg inn i dette dokumentet vil man få innblikk i hvilke faglige områder stasjonene dekker.

Det er maksimalt 10 kandidater som kan ta eksamen samtidig og man rullerer mellom stasjonene.

Oppgavene er vanlige praktiske oppgaver en dyrepleier er forventet å kunne utføre. Medisinske utregninger og en del fagkunnskap er også nødvendig for å bestå prøven.

Eksempeloppgaver og dokumenter

Under finner du to eksempler på hvordan oppgavene er lagt opp. Når du skal gjennomføre prøven vil kun oppgavebeskrivelsen være tilgjengelig.
Metodedelen er inkludert her for å vise hvordan oppgavene blir bedømt trinn for trinn, men vil ikke være tilgjengelig under gjennomføringen av prøven.

Eksempeloppgave 1: Bandasjering og stabilisering

Eksempeloppgave 2: Subkutan injeksjon

 Eksempeloppgavene holdes ikke oppdatert på denne nettsiden.

På enkelte oppgaver vil det benyttes et oppstallingsskjema. Siden det kan være utfordrende å sette seg inn i et helt nytt skjema under eksamen, kan du se skjemaet her. Merk at mindre oppdateringer kan forekomme, og at visse oppgaver vil bruke et forenklet skjema for at nødvendig informasjon skal være lettere tilgjengelig.

Oppstallingsskjema

Praktiske detaljer

 • Det er nå fullt i januar 2022.
 • Påmeldinger til august 2022 kan sendes fra og med mars 2022.
 • Dato for neste prøve: 21. januar 2022. Oppmøtetid for kandidater: 12.00 (husk legitimasjon!)
 • Sted: Klinisk kurssal, Campus Ås
 • Prøven vil normalt bli avholdt to ganger i året (august og januar).
 • Prøven avholdes KUN på norsk.
 • Kandidaten må stille i klinikktøy eller privat/sivilt tøy med en utforming som tillater at man arbeider hygienisk. Man skal ha en fremtreden som om man skulle i klinikk (hår skal være satt opp, negler hygieniske, smykker fjernet, ikke tøy nedenfor albue osv.). Man får tildelt et navnskilt på eksamen som må plaseres synlig på tøyet.
 • Prøven koster kr 9000,- som må betales på forskudd, og være skolen i hende innen 14 dager før eksamendato.
 • Kursdeltakeren innbetaler beløpet til kontonummer: 7694.05.12510 innen gitt frist, og merke innbetalingen med fullt navn og kursavgift kompetanseprøve dyrepleieautorisasjon.

Korona

 • Det er krav om spriting av hender før og etter hver stasjon, og man må holde så god avstand som overhodet mulig.
 • På eksamensdagen må kandidaten fremvise negativt svar på PCR-test. Resultatet må ikke være eldre enn 7 dager. Fullvaksinerte trenger ikke å teste seg, men må medbringe vaksinepass på eksamensdagen.
 • Følges ikke korona-restriksjonene vil kandidaten dessverre ikke kunne gjennomføre eksamen.

Sensur foretas av NMBU, og beskjed om bestått prøve sendes til Mattilsynet.
Ved bestått prøve må man selv sende ny søknad om autorisasjon til Mattilsynet.

 

Påmelding

For å melde seg på til prøven gjør du følgende:

Send en mail til studieavdelingen på NMBU Veterinærhøgskolen som inneholder følgende:

 • Fullt navn, adresse, epostadresse og telefonnummer
 • Vedtaksbrevet om prøve fra Mattilsynet som vedlegg

Søknaden må være mottatt innen 4 uker før prøven skal finne sted.
Dersom det er flere søkere enn plasser, vil det være de første 10 søkerne som har levert en komplett søknad som får ta prøven.
Får du ikke plass, må du dessverre vente til neste gang prøven avholdes, og søke på nytt da.

Alle søknader vil bli besvart.

 

Ved ytterligere spørsmål send en epost til 
Studieavdelingen ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Published 3. February 2020 - 14:37 - Updated 29. november 2021 - 13:58