Jobbmuligheter

Mest vanlig er arbeid ved smådyrklinikker og forsøksdyravdelinger, men det er økende etterspørsel etter dyrepleiere blant legemiddelfirmaer, fôrleverandører, andre veterinærmedisinske utstyrsleverandører og forsikringsbransjen.


Dyrepleieryrket på en dyreklinikk

En dyrepleiers hverdag spenner fra å sette opp pasientens time og ta i mot pasient og eier når de kommer, til å ta del i hele undersøkelses- og behandlingsregimet. I dette ligger røntgen-, operasjons-, laboratorie- og hygienearbeid som en del av hverdagen. Til slutt følger også dyrepleier eier ut, kontrollerer at riktig informasjon er gitt og tar i mot betaling for behandlingen. Dyrepleiere har et stort ansvar for å informere eiere om riktig fôring, hold og håndtering av dyrene, dette enten det gjelder store eller små dyr.

Det er tildels stor forskjell på en dyrepleier og en veterinærs arbeidsoppgaver. Dyrepleieren skal ha pleien av pasienten som sitt hovedfokus, mens veterinæren skal stille diagnose og igangsette behandling. Behandling gjennomføres, noe avheningig av type behandling, ofte av dyrepleier. Dette fordi denne er utdannet til å ivareta dyrets behov utover den rent behandlingsmessige delen.

Hva dyrepleier teknisk sett gjør på klinikkene vil variere fra klinikk til klinikk, avhengig av størrelsen på klinikken og rutinene blant de ansatte.
 

Dyrepleieryrket på en forsøksdyravdeling

I den norske utdanningen ligger det også en utdanning i forsøksdyrlære som kvalifiserer deg til å arbeide på forsøksdyravdelinger over hele landet. Dyrepleieren er en viktig brikke i avdelingen, med ansvar for dyrenes trivsel, aktivisering og som en viktig deltager i forsøkene. Forsøk på dyr er bundet av strenge regler i Norge og under utdanningen vil du lære mye om lovgivningen rundt forsøk. Dette for å kunne gå inn og ta stilling til om forsøkene gjennomføres i tråd med lovgivningen.

For de som ønsker seg en spennede, utfordrende og anderledes hverdag kan forsøksdyrtekniker yrket være en riktig yrkesvei. Det er på de fleste steder gode videreutviklingsmuligheter, godt regulerte arbeidstider og tariffbestemt lønn.

NMBU Veterinærhøgskolens forsøksdyravdeling arrangerer et 3-ukers kurs i forsøksdyrlære i begynnelsen av dyrepleierstudiet, med vekt på etikk, lovgivningen og kvalitetssikring av forskning.

Mange som arbeider innenfor dyrepleie i Norge er tilknyttet Norsk dyrepleie- og klinikkassistentforening (NDAF).

Mer info om yrket finner du på foreningens nettsider.

Published 23. januar 2014 - 9:45 - Updated 25. oktober 2018 - 14:49