Autorisasjon

Autorisasjonen skjer på bakgrunn av

Dyrepleiere utdannet i utlandet

Det er Mattilsynet som autoriserer dyrepleiere med utenlandsk utdanning. Kontakt Mattilsynet for søknadspapirer.

Ønskes derimot ikke autorisasjon men generell godkjenning av utenlandsk grad eller studiepoeng, fås søknadspapirer hos NOKUT avdeling for utenlandsk utdanning:

I en del land er dyrepleierutdanningen lagt til videregående nivå og er ikke et høgskolestudium. I de tilfeller vil ikke et dyrepleierstudium gi uttelling i form av studiepoeng.

Published 11. oktober 2013 - 14:30 - Updated 18. desember 2017 - 8:37