Biologi

Bachelor / Biologi

Vil du lære hvordan levende organismer fungerer? Eller bidra til å utvikle bærekraftig matproduksjon? Kunnskap i biologi har stor betydning i samfunnet. Det handler om alt fra gener i enkeltceller til naturens store samspill.

Varighet: 3 år heltid
Start: Høst 2018
Lær for eksempel om de små hjelperne som overfører blomsterstøv til arret på en blomst.

Lær for eksempel om de små hjelperne som overfører blomsterstøv til arret på en blomst.

Foto
Håkon Sparre
Hva blir du?
Du får kompetanse til stillinger innen offentlig forvaltning, i naturvernorganisasjoner og i næringslivet. Med C i snitt er du kvalifisert til flere masterprogram ved NMBU og andre læresteder. Tar du pedagogikk i tillegg etter master får du undervisningskompetanse i biologi.
Hva lærer du?

Du lærer om hvordan levende organismer har utviklet seg gjennom evolusjon og seleksjon, og om biologisk mangfold. Ved å studere arvestoffet og aktive gener, ser du hvordan levende organismer fungerer, hvordan gener kan skrus av og på, og hva som påvirker mekanismene.

Du lærer å kjenne igjen ulike grupper av planter og dyr, deres oppbygning helt ned på cellenivå og deres levevis, fysiologi og krav til miljøet. Du lærer å se kritisk på genetiske, fysiologisk og økologiske problemstillinger.

Kort om studiet

Studiet omfatter 180 studiepoeng. Første del av studiet består bl.a. grunnleggende emner i biologi, grunnleggende matematikk, generell kjemi, zoologi, økologi og examen philosophicum. Disse emnene gir en bredde i studiet som du bygger videre på. Du kan videre spesialisere deg innen forskjellige deler av biologien som dyrebiologi, plantebiologi, mikrobiologi, fysiologi, celle- og molekylærbiologi, genetikk og økologi.

Aktuelle masterstudier ved NMBU er f.eks biologi, økologi, bioteknologi, miljø og naturressurser, naturforvaltning og plantevitenskap.

Eksempelplaner
VedleggStørrelse
PDF icon studieplan_bachelor_biologi_2018_19.pdf526.67 KB
Programmets oppbygging

Viser programstruktur for studenter i 2018 -kullet.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Brukerkurs i matematikk 10 Minst en av
Kalkulus 1 10 Minst en av
Examen philosophicum - seminarversjon 10 Minst en Exphil-variant
Examen philosophicum 10 Minst en Exphil-variant
Generell zoologi 5 Obligatorisk emne
Innføringsemne i biologi 5 Obligatorisk emne
Cellebiologi 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Generell kjemi 10 Obligatorisk emne
Grunnleggende økologi 5 Obligatorisk emne
Plantediversitet 5 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Statistikk 10 Obligatorisk emne
Grunnleggende plantefysiologi 5 Obligatorisk emne
Generell mikrobiologi I 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Genetikk introduksjonskurs 10 Obligatorisk emne
Studieår : 3

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Molekylærbiologi 10 Minst en av B

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Molekylærgenetikk i eukaryoter 5 Minst en av B
Molekylær økologi og evolusjon 10 Obligatorisk emne
Fysiologi 10 Obligatorisk emne