Utveksling

Gode biologikunnskaper blir stadig viktigere som grunnlag for et bærekraftig samfunn, og spiller en viktig rolle i store internasjonale problemstillinger som sykdomsbekjempelse, matproduksjon og flere andre spørsmål som er avgjørende for menneskenes fremtid på jorda.

BIOVIT tilbyr utvekslingsmuligheter ved universiteter av svært god kvalitet, der man kan få påfyll og andre perspektiver innen eget fagfelt. På utveksling kan du møte fagfolk med visjoner og tanker som er annerledes enn de du kjenner til fra før, og som kanskje kan inspirere deg til videre retning i studier eller arbeidsliv.  Du får anledning til å opparbeide deg verdifull språkkompetanse, lokalforståelse og bygge nettverk som kan gagne deg senere i karrieren.

 

Når kan jeg dra på utveksling?

Vi anbefaler studenter å reise på utveksling i femte semester, det vil si høstsemesteret i ditt tredje studieår. Dette semesteret inneholder i hovedsak valgfrie emner, slik at et utenlandsopphold vil være lett å innpasse i graden din. Ønsker du å dra på andre tidspunkt, bør du starte planleggingen i god tid sammen med studieveileder.

 

Hvor kan jeg reise?

Biologi tilbys ved de fleste universitet i verden. Vi har avtaler med flere universiteter av høy kvalitet. Er du usikker på hvor du vil reise har tidligere biologistudenter vært svært fornøyde med:

Aberytswyth University (Wales)

Acadia University (Canada)

James Cook University (Australia)

- Wageningen University (Nederland)

Wageningen tilbyr også såkalte "emnepakker" (minors) for bachelorstudenter som kan være relevante å ta innen f.eks Management of Terrestrial EcosystemsClimate Change: Mitigation and Adaptation Strategies for SocietyForest and Nature ConservationWildlife BiodiversityEcology and Biological Control of Insects og mange flere.

 

Svalbard 

Selvom det ikke utveksling til et annet land, så kan også et opphold på Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) være spennende. UNIS tilbyr flere emner som er relevante for biologistudenter.

 

 

Published 5. mai 2017 - 11:03 - Updated 20. november 2019 - 8:42