Emnegrupper

 

Emnegruppene inneholder følgende temaer:

Matematikk

 • Kalkulus
 • Analysens grunnlag
 • Lineær algebra
 • Numerikk
 • Statistikk

Sivilingeniører fra NMBU/NTNU som søker opptak til PPU les her

Biologi

 • Celle- og molekylærbiologi
 • Floristikk og faunistikk
 • Økologi
 • Evolusjonsbiologi
 • Fysiologi

Veterinærer som søker opptak til PPU les her

Kjemi

 • Uorganisk kjemi
 • Organisk kjemi
 • Analytisk kjemi
 • Fysikalsk kjemi
 • Biokjemi

Fysikk

 • Mekanikk
 • Termofysikk
 • Elektromagnetisme
 • Moderne fysikk (herunder kvantefysikk/relativitetsteori)
 • Måleteknikk

Geofag

 • Geologi
 • Geofysikk
 • Geomatikk

Informatikk

 • Programmering
 • Algoritmer og datastrukturer

Minst to av følgende fagområder

 • Databaser/datamodellering/dataanalyse
 • Digitalteknikk/reguleringsteknikk
 • Operativsystemer og nettverk/datakommunikasjon
 • Systemutvikling/menneske-maskin-interaksjon

Naturfag

Minst et av fagområdene til hvert enkelt fag må inngå i søknadsgrunnlaget

Innen fysikk:

 • Mekanikk
 • Termofysikk og elektromagnetisme
 • Måleteknikk

Innen biologi

 • Økologi
 • Floristikk og faunistikk
 • Celle- og molekylærbiologi

Innen kjemi

 • Organisk kjemi
 • Uorganisk kjemi

Mer om krav til naturfag som undervisningsfag

Published 8. February 2017 - 9:05 - Updated 17. juni 2020 - 15:34