Krav til faglig bredde i ulike realfag

Minst 60 studiepoeng utover vgs-nivå. Du som søker står ansvarlig for å dokumentere at du har oppnådd studiepoeng i emner som minst dekker fagområdene spesifisert nedenfor.

Fagområdene (kulepunktene) spesifisert innen hvert av realfagene må være forholdsvis jevnt fordelt, og ikke dominert av et fagområde. Dersom ikke alle fagområdene inngår i søknadsgrunnlaget, gjøres ei helhetlig vurdering av den enkelte søkers fagbakgrunn.

Fagkrav

Matematikk

 • Kalkulus
 • Analysens grunnlag
 • Lineær algebra
 • Numerikk
 • Statistikk

Fysikk

 • Mekanikk
 • Termofysikk
 • Elektromagnetisme
 • Moderne fysikk (herunder kvantefysikk/relativitetsteori)
 • Måleteknikk

Alle fagområdene må inngå i søknadsgrunnlaget.

Kjemi

 • Uorganisk kjemi
 • Organisk kjemi
 • Analytisk kjemi
 • Fysikalsk kjemi
 • Biokjemi

Biologi

 • Celle- og molekylærbiologi
 • Floristikk og faunistikk
 • Økologi
 • Evolusjonsbiologi
 • Fysiologi

Geofag

 • Geologi
 • Geofysikk
 • Geomatikk

Alle fagområdene må inngå i søkergrunnlaget.

Informatikk

 • Programmering
 • Algoritmer og datastrukturer

Minst to av følgende fagområder

 • Databaser/datamodellering
 • Digitalteknikk
 • Operativsystemer og nettverk/datakommunikasjon
 • Systemutvikling/menneske-maskin-interaksjon

Naturfag

Følgende fag og underordna fagområder må inngå i søknadsgrunnlaget

Innen fysikk:

 • Mekanikk
 • Termofysikk og elektromagnetisme
 • Måleteknikk

Innen biologi

 • Økologi
 • Floristikk og faunistikk
 • Celle- og molekylærbiologi

Innen kjemi

 • Generell kjemi
 • Organisk kjemi
 • Uorganisk kjemi

Published 8. February 2017 - 9:05 - Updated 13. February 2018 - 12:05