Frie Realfag

Frie Realfag

Andre studier 1 år

-

-

Foto
Gilse Bjørneby, NMBU

Vil du studere eller undervise i realfag? Skal du samle poeng til et annet studieprogram? Frie realfag gir deg muligheter innen biologi, bioteknologi, kjemi, fysikk, matematikk, statistikk, informatikk, datavitenskap og geofag.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA)

Søknadsfrist:

15. april / (1. mars)

Oppstart
Høst 2020
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Studieveileder:
Tlf: 67 23 16 70

I kombinasjon med andre studieprogrammer kan frie realfag gi deg en ekstra verdifull kompetanse. Selve studiet er bygd opp slik at du studerer ett eller flere av realfagene: 

  • Biologi  
  • Fysikk  
  • Informatikk  
  • Kjemi  
  • Geofag  
  • Matematikk  
  • Statistikk 
  • Datavitenskap 

Du kan også velge mellom flere anvendte realfag ved NMBU: Akvakultur, bioinformatikk, bioteknologi, ernæring, fysiologi, fornybar energi, helse, hagebruk, husdyrfag, maskinfag, bygg- og arkitekturfag, innovasjon, teknologi, kartfag, landbruksfag, naturforvaltning, matvitenskap, plantefag og skogfag. 

Du kan i tillegg ta examen philosophicum eller velge emner innen økonomi, samfunnsfag og utviklingsstudier. 

Fagmiljøet vil bistå med å tilpasse og planlegge studiet ditt uansett hvilken fagkombinasjon du velger. 

Hva blir du?

Frie realfag gir ikke en spesifikk grad eller tittel, ettersom du får velge helt fritt blant alle NMBUs fag. Du tar fag som kan inkluderes i de studieprogrammene du tar ved NMBU eller ved andre læresteder. 

Dersom du mangler Fysikk1 eller R2 kan du oppfylle ingeniørkravet ved å ta fag innen frie realfag. 

Du kan også jobbe som lærer i realfag. Studiet tilbyr godkjente emner for undervisning på videregående skole i biologi, fysikk, kjemi, matematikk, informatikk, geofag og naturfag. De ulike emnegruppene er på 60 sp (naturfag er på 90 sp). Det tar likevel halvannet til to år å fullføre studiet, da emnene er fordelt over tre til fire semestre.

Hva lærer du?

Frie realfag passer godt for deg som vil vite mer om realfag eller er usikker på hva du skal studere videre. Det passer også for deg som ønsker å bygge på en allerede fullført utdannelse. 

Studiet gir deg grunnleggende kunnskaper i de fagene du tar. Du kan også gå videre i andre studier med frie realfag i bunn.  

Livet som student

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

– Jeg begynte på Frie realfag fordi jeg var usikker på hva jeg skulle studere. Jeg fikk prøve meg på flere fag og fant mitt studium!

Cecilie Sogn Arvidsen, sivilingeniørstudent, Vann- og miljøteknikk