Frie Realfag

Frie Realfag

Er du nysgjerrig på realfag: biologi, bioteknologi, kjemi, fysikk, matematikk, statistikk, informatikk, datavitenskap, geofag? Skal du samle poeng til et annet studium? Vil du ha undervisningskompetanse i realfag? Frie realfag gir deg mulighetene!

Varighet: Et år
Start: Høst 2019
-

-

Foto
Gilse Bjørneby, NMBU
Hva blir du?
Du tar fag som kan benyttes inn i de studiene du tar i videre ved NMBU eller ved andre læresteder. Mangler du Fysikk 1 eller R2 for å oppfylle ingeniørkravet, kan du ta fag som dekker kravet. Du kan ta godkjente emnegrupper og få undervisningskompetanse. Frie realfag gir deg ingen grad fordi du får velge helt fritt blant alle NMBUs fag.
Hva lærer du?

Frie realfag er et studium for deg som vil vite mer om realfag og for deg som er usikker på hva du skal studere videre, eller som ønsker å supplere en allerede fullført utdannelse. Du får grunnleggende kunnskaper i de fagene du velger. Og med Frie realfag i bunn kan du gå videre i andre studier.

Kort om studiet

Selve studiet er bygd opp slik at du studerer ett eller flere av realfagene biologi, fysikk, informatikk, kjemi, geofag, matematikk, statistikk og Data Science. I tillegg gir NMBU et bredt emnetilbud innen mer anvendte realfag: akvakultur, bioinformatikk, bioteknologi, ernæring, fysiologi, fornybar energi, helse, hagebruk, husdyrfag, maskinfag, bygg- og arkitekturfag, innovasjon, teknologi, kartfag, landbruksfag, naturforvaltning, matvitenskap, plantefag og skogfag. Du kan også ta examen philosophicum eller velge emner innen økonomi, samfunnsfag og utviklingsfag. Studiet planlegges og tilpasses individuelt i samarbeid med fagmiljøet.

Studiet tilbyr også godkjente emnegrupper for undervisning i videregående skole i biologi, fysikk, kjemi, matematikk, informatikk, geofag og naturfag. De ulike emnegruppene er på 60 sp (naturfag er på 90 sp). Det tar likevel 1,5-2 år å fullføre studiet fordi emnene er spredd over 3-4 semestre.

Miljøgaranti

NMBU har et svært aktivt og inkluderende studentmiljø – kanskje Norges beste. Meld deg inn i en av de over 80 studentforeningene, og vi garanterer deg et godt studentmiljø.

Faddergaranti

Du får en eldre student som fadder fra første dag du kommer til Ås. 

Hybelgaranti

Som ny student er du sikret hybel i studentbyen på NMBU dersom du søker tidlig. Søk her fra 1. mai.

Professorgaranti

Fagmiljøene på NMBU består av engasjerte professorer, forskere og teknikere. Vi tar godt vare på studentene våre og du kan bare banke på en professordør om du trenger råd om studier og fag.