Frie Realfag

Frie Realfag

Andre studier 1 år

-

Foto
Gilse Bjørneby, NMBU

Vil du prøve ulike realfag før du bestemmer deg for endelig studieprogram? Skal du ta fag for å samle poeng? Trenger du realfagskompetanse for ingeniørstudier? Vil du ha undervisningskompetanse i et realfag? Frie realfag gir deg muligheten!

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA)

Søknadsfrist:

15. april / (1. mars)

Antall studieplasser
30
Oppstart
Høst
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Studieveileder:
Tlf: 67 23 16 70

Drop-in studieveiledning

Du studerer ett eller flere av realfagene: 

  • Biologi  
  • Datavitenskap 
  • Fysikk  
  • Geofag  
  • Informatikk  
  • Kjemi  
  • Matematikk  
  • Statistikk

Du kan også velge mellom en rekke anvendte realfag ved NMBU: Akvakultur, bioinformatikk, bioteknologi, ernæring, fysiologi, fornybar energi, helse, hagebruk, husdyrfag, maskinfag, bygg- og arkitekturfag, innovasjon, teknologi, kartfag, landbruksfag, naturforvaltning, matvitenskap, plantefag og skogfag. 

Og du kan ta ta examen philosophicum eller velge emner innen økonomi, samfunnsfag eller utviklingsstudier. 

Fagmiljøet hjelper deg med å tilpasse og planlegge studiet ditt uansett hvilken fagkombinasjon du velger. 

Hva blir du?

Frie realfag er et studium for deg som vil vite mer om realfag og for deg som er usikker på hva du skal studere videre, eller for deg som ønsker å supplere en allerede fullført utdannelse. Studiet gir ikke en spesifikk grad eller tittel, ettersom du får velge helt fritt blant alle NMBUs fag. Du tar fag som kan inkluderes i de studieprogrammene du tar ved NMBU eller ved andre læresteder. 

Dersom du mangler Fysikk1 eller R2 kan du oppfylle ingeniørkravet ved å ta fag innen frie realfag. 

Studiet tilbyr godkjente emner for undervisning på videregående skole i biologi, fysikk, kjemi, matematikk, informatikk, geofag og naturfag. De ulike emnegruppene er på 60 sp (naturfag er på 90 sp). Det tar likevel halvannet til to år å fullføre studiet, da emnene er fordelt over tre til fire semestre.

Hva lærer du?

Frie realfag passer godt for deg som vil vite mer om realfag eller er usikker på hva du skal studere videre. Det passer også for deg som ønsker å bygge på en allerede fullført utdannelse. 

Studiet gir deg grunnleggende kunnskaper i de fagene du tar. Du kan også gå videre i andre studier med frie realfag i bunn.  

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

– Jeg begynte på Frie realfag fordi jeg var usikker på hva jeg skulle studere. Jeg fikk prøve meg på flere fag og fant mitt studium!

Cecilie Sogn Arvidsen, sivilingeniørstudent, Vann- og miljøteknikk

Oppbygging

Du står fritt til å velge de realfaglige emnene du vil. Hvis du ønsker å ta en emnegruppe for undervisningskompetanse kan du se en oversikt over disse i linken under.

Du kan ta emnegrupper (60 studiepoeng) og fordypninger (80 sstudiepoeng) i realfagene biologi, kjemi, fysikk, matematikk, statistikk, informatikk og geofag. Dette kan, sammen med enkeltemner, inngå i grader ved NMBU og andre læresteder.

Her finner du mer info om emnegrupper 


Følgende emner kan kvalifiseres for opptak til studier ved NMBU og andre norske lærersteder som har relfagskrav: 

Fag fra videregående skoleEmner som dekker komeptanse ved NMBU
Matematikk R1+R2MATH100 
Kjemi 1 + 2KJM100
Fysikk 1 + 2FYS100
Biologi 1 + 2 ZOOL100, BOT100, ECOL100

 Kontakt studieveilederne hvis du er usikker på hvilke emner du skal velge.