Frie realfag

Frie Realfag

Andre studier 1 år

-

-

Foto
Gilse Bjørneby, NMBU

Er du nysgjerrig på realfag: biologi, bioteknologi, kjemi, fysikk, matematikk, statistikk, informatikk, datavitenskap, geofag? Skal du samle poeng til et annet studium? Vil du ha undervisningskompetanse i realfag? Frie realfag gir deg mulighetene!

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA)

Søknadsfrist:

Samordna opptak:
15. april / 1. mars 
Høyere årstrinn: 1. juni

Oppstart
Høst 2020
See more
Studentenes informasjonstorg

Studieveileder:
studieveileder-imt@nmbu.no
Tlf: 67 23 16 70
Studentenens infotorg:
sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Selve studiet er bygd opp slik at du studerer ett eller flere av realfagene biologi, fysikk, informatikk, kjemi, geofag, matematikk, statistikk og Data Science.

I tillegg gir NMBU et bredt emnetilbud innen mer anvendte realfag: akvakultur, bioinformatikk, bioteknologi, ernæring, fysiologi, fornybar energi, helse, hagebruk, husdyrfag, maskinfag, bygg- og arkitekturfag, innovasjon, teknologi, kartfag, landbruksfag, naturforvaltning, matvitenskap, plantefag og skogfag.

Du kan også ta examen philosophicum eller velge emner innen økonomi, samfunnsfag og utviklingsfag. Studiet planlegges og tilpasses individuelt i samarbeid med fagmiljøet. Studiet tilbyr også godkjente emnegrupper for undervisning i videregående skole i biologi, fysikk, kjemi, matematikk, informatikk, geofag og naturfag. De ulike emnegruppene er på 60 sp (naturfag er på 90 sp). Det tar likevel 1,5-2 år å fullføre studiet fordi emnene er spredd over 3-4 semestre.

Hva blir du?

Du tar fag som kan benyttes inn i de studiene du tar i videre ved NMBU eller ved andre læresteder. Mangler du Fysikk 1 eller R2 for å oppfylle ingeniørkravet, kan du ta fag som dekker kravet. Du kan ta godkjente emnegrupper og få undervisningskompetanse. Frie realfag gir deg ingen grad fordi du får velge helt fritt blant alle NMBUs fag.

Hva lærer du?

Frie realfag er et studium for deg som vil vite mer om realfag og for deg som er usikker på hva du skal studere videre, eller som ønsker å supplere en allerede fullført utdannelse. Du får grunnleggende kunnskaper i de fagene du velger. Og med Frie realfag i bunn kan du gå videre i andre studier.

Livet som student

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

exchange

– Jeg begynte på Frie realfag fordi jeg var usikker på hva jeg skulle studere. Jeg fikk prøve meg på flere fag og fant mitt studium!

Cecilie Sogn Arvidsen, sivilingeniørstudent, Vann- og miljøteknikk

Om programmets oppbygging

Miljøgaranti

NMBU har et svært aktivt og inkluderende studentmiljø – kanskje Norges beste. Meld deg inn i en av de over 80 studentforeningene, og vi garanterer deg et godt studentmiljø.

Faddergaranti

Du får en eldre student som fadder fra første dag du kommer til Ås. 

Hybelgaranti

Som ny student er du sikret hybel i studentbyen på NMBU dersom du søker tidlig. Søk her fra 1. mai.

Professorgaranti

Fagmiljøene på NMBU består av engasjerte professorer, forskere og teknikere. Vi tar godt vare på studentene våre og du kan bare banke på en professordør om du trenger råd om studier og fag.