Frie realfag

Frie realfag

Er du nysgjerrig på realfag: biologi, bioteknologi, kjemi, fysikk, matematikk, statistikk, informatikk, geofag? Ønsker du å samle poeng til et annet studium? Vil du ha undervisningskompetanse i realfag? Frie realfag gir deg mulighetene!

Varighet: Et år
Start: Høst 2018
Foto
Håkon Sparre, UMB
Hva blir du?
Studiet gir deg viktige byggeklosser som kan benyttes inn i de fagene du tar i videre studier ved NMBU eller ved andre læresteder. Du kan ta godkjente emnegrupper og få undervisningskompetanse. Frie realfag gir deg ingen grad fordi du får velge helt fritt blant alle NMBUs fag.
Hva lærer du?

Frie realfag er et studium for deg som vil vite mer om realfag og for deg som er usikker på hva du skal studere videre, eller som ønsker å supplere en allerede fullført utdannelse. Du får grunnleggende kunnskaper i de fagene du velger. Og med Frie realfag i bunn kan du gå videre i andre studier.

Kort om studiet

Selve studiet er bygd opp slik at du studerer ett eller flere av realfagene biologi, fysikk, informatikk, kjemi, geofag, matematikk og statistikk. I tillegg gir NMBU et bredt emnetilbud innen mer anvendte fag. Dette er fag som akvakultur, bioinformatikk, bioteknologi, ernæring, fysiologi, fornybar energi, helse, hagebruk, husdyrfag, maskinfag, bygg- og arkitekturfag, innovasjon, teknologi, kartfag, landbruksfag, naturforvaltning, matvitenskap, plantefag og skogfag. Du kan også ta examen philosophicum (ex. phil.) eller velge emner innen økonomi og samfunnsfag. Studiet planlegges og tilpasses individuelt i samarbeid med studieveileder og fagmiljøet.

Studiet tilbyr også godkjente emnegrupper for undervisning i videregående skole i biologi, fysikk, kjemi, matematikk, geofag og naturfag. De ulike emnegruppene er på 60 sp (naturfag er på 90 sp). Det tar likevel 1,5-2 år å fullføre studiet, fordi emnene er spredd over 3-4 semestre.