OSS - Ofte Stilte Spørsmål

OPPTAK TIL VIDERE STUDIER

Hvilket opptakskrav gjelder for det studiet jeg er interessert i? 

Dette varierer mellom studier, også de som krever realfag. Gå inn på studieprogrambeskrivelsen for å finne hvilken kode som gjelder for ditt studium. 
Du finner en forklaring på de forskjellige opptakskravene her.

MÅ jeg studere ved NMBU etterpå? 

Med kvalifikasjonene du får ved NMBU kan du studere videre hos oss eller andre universiteter og høgskoler i inn- og utland. Du vil i tillegg få muligheten til å «ta med deg» fagene du tar hos oss til seinere utdanning, så fremt du ikke bruker noen av fagene til opptak.  

Jeg må forbedre karaktersnittet mitt fra videregående, kan dere hjelpe meg med det? 

Nei. Du kan forbedre på alle karakterene du ønsker hvis du er misfornøyd, men dette må du ta med din videregående skole, eller en privat høgskole som tilbyr slike studium. 
Les mer på utdanning.no sine sider.

 

Hvordan karakterer får jeg? Havner de på vitnemålet mitt? 

Du får karakterer etter systemet vi benytter i høgere utdanning, enten A-E/Ikke bestått eller Bestått/Ikke bestått. Disse karakterene kan dessverre ikke regnes om til systemet som brukes i videregående skole. Du vil ikke få karakterene på vitnemålet ditt fra videregående, men på en egen karakterutskrift fra NMBU.

 

Kan jeg studere veterinærmedisin etter å ha tatt ettårig grunnstudium? 

Ja, du vil få fagene du mangler for opptak til veterinærmedisin ved å studere ettårig grunnstudium. Du trenger ikke å ha fagene fra før, ved å gjennomføre forkurs hos oss og en del egenarbeid vil du oppnå bakgrunnen som kreves. Merk at fag du tar hos oss ikke vil påvirke karaktergjennomsnittet ditt fra videregående skole.  

 

EMNEVALG FOR GRUNNSTUDIUM

Hvilke realfag på videregående dekkes av emner ved NMBU? 

Fag - vgs Emne - NMBU Forkurs
BIOLOGI 1 + 2 ZOOL100BOT100ECOL100 
(15 sp. innen biologiske emner)
 
FYSIKK 1 + 2 FYS100 FYS007*
KJEMI 1+2 KJM100 KJM007*
R1+R2 MATH100 MATH007*
*Gir ikke studiepoeng, men er sterkt anbefalt for å gi deg tilstrekkelige forkunnskaper til å følge hovedemnet etterpå.

 

NB: Merk at NMBU ikke har ekvivalenter med norsk og naturfag, de er begge fellesfag i videgående skole og dekkes ikke hos NMBU.

Hvilke emner må jeg ta?

I utgangspunktet står du fritt til å velge emner selv, men vi anbefaler at du tar emnet MATH100 (Brukerkurs i matematikk), som gjør at du kan søke på studier med opptakskrav «REALFA». Emnet PHI100 (Examen philosophicum) er i tillegg et obligatorisk emne for å få godkjent en bachelor- eller mastergrad ved universiteter. Dersom du velger å ta dette ila. ettårig grunnstudium, kan du få fritak fra å ta dette ved andre universiteter.

Vi har laget en rekke eksempelplaner som du kan kikke på her.  

Kan jeg ta færre studiepoeng enn normert (60 studiepoeng)? 

I utgangspunktet: ja. Du kan ta så mange eller få studiepoeng du ønsker, MEN vår anbefaling er å gjennomføre minst 60 studiepoeng i løpet av året på ettårig grunnstudium. Dette både av hensyn til progresjonskravet Lånekassa stiller, men også av hensyn til at du får to konkurransepoeng for beståtte 60 studiepoeng.  

Kan jeg ta MATH111 istedet for MATH100? 

Det kommer an på bakgrunnen din. Du kan ta MATH111 ettersom du allerede har realfagskompetanse fra videregående skole. MATH111 er spesielt relevant for siv.ing. studier, der det er obligatorisk emne, men heller ikke dumt for andre naturvitenskapelige studieprogram. Vi anbefaler at du leser emnebeskrivelsen til MATH111 nøye før du bestemmer deg

Dersom du ikke har realfagskompetanse fra videregående, må du ta MATH100. 

 

Er bakgrunnen min fra videregående god nok til å følge emnet XYZ?

Vanligvis anbefaler vi at du stiller dette spørsmålet til emneansvarlig. Han/hun er den som kjenner emnet best, og vet i detalj hvilkeforutsetninger studentene bør ha. 

 

Hvor finner jeg informasjon om obligatoriske aktiviteter? 

All slik informasjon står i studiehåndboka, som du kan søke i her. Dersom du fremdeles har spørsmål, kontakt emneansvarlig. 

 

Null studiepoeng for ZOOL100?

ZOOL100 står oppført med 0 studiepoeng i høstsemesteret. Du får alle fem studiepoengene når du er ferdig med feltkurset i juni. Det er altså ikke nødvendig å ta "ekstra" studiepoeng i høstsemesteret, det er tilstrekkelig med 25. 

 

Spørsmål om kollokvier i PHI100

Alle spørsmål knytta til PHI101 må du stille direkte til NMBU Handelshøgskolen på studieveileder-hh@nmbu.no.

 

 

Published 2. september 2019 - 8:58 - Updated 19. juni 2022 - 21:36