Ettårig grunnstudium

Ettårig grunnstudium

Mangler du realfag fra videregående? Ettårig grunnstudium gir deg realfagskompetanse slik at drømmen om høyere utdanning innen realfag kan oppfylles. Du kan søke overgang eller opptak til andre studier ved NMBU, eller opptak til annet studiested.

Varighet: Et år
Start: Høst 2019
Foto
Håkon Sparre, NMBU
Hva blir jeg?
Ettårig grunnstudium gjør deg kvalifisert som søker til alle studieprogram som krever realfagskompetanse, inkludert veterinær, medisin og siv.ing. (avh. av fagkombinasjon). Du er garantert plass videre på utvalgte bachelorprogram ved NMBU. Du kan søke direkte overgang til andre studier ved NMBU etter første høst. Du kan også søke opptak til videre realfagsstudier ved andre universiteter og høyskoler.
Hva lærer jeg?

Studiet består av totalt 60 studiepoeng (sp.) hvorav maks. 30 sp. realfag og minimum 30 sp. samfunnsfag/ikke-realfag.

Kort om studiet

Matematikk og examen philosophicum er obligatoriske emner. Du må også velge fysikk eller kjemi, eller begge. De øvrige er delvis valgfrie. Du kan studere fag innen økonomi, organisasjonsteori, jus, språk, arealplanlegging og grunnleggende emner innen biologi, geologi, naturforvaltning, skogforvaltning, plantevitenskap, miljø, naturressurser, husdyrfag og matvitenskap.

Hvis opptakskravet til videre studier er R1+R2 vil det emnet i matematikk du har bestått bli brukt til å dekke kravet. De øvrige beståtte emnene kan du få godkjent i en bachelorgrad, enten som obligatoriske eller helt valgfrie emner.

Når du har bestått matematikk kan du søke på alle studier som har opptakskrav "REALFA". Tar du fysikk kan du søke på studier med opptakskrav "SIVING".

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 
Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2019.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Examen philosophicum - seminarversjon 10 Minst en Exphil-variant
Examen philosophicum 10 Minst en Exphil-variant
Brukerkurs i matematikk 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Fysikk og natur 10 Minst en av
Generell kjemi 10 Minst en av