Industriell matproduksjon

Erfaringsbasert mastergradsprogram i industriell matproduksjon

NMBU tilbyr en skreddersydd og erfaringsbasert mastergradsutdanning som deltidsstudium over tre år.

Varighet: 3 år - deltid
Start: Ved behov
Labøvelser

Labøvelser

Foto
Gisle Bjørneby, NMBU
Hva blir du?
Vil du ha nye utfordringer og spennende muligheter der du jobber? Nå kan du bruke erfaring du allerede har til å skaffe deg ny, oppdatert og spesialisert kunnskap i industriell matproduksjon.
Hva lærer du?

Vil du ha nye utfordringer og spennende muligheter der du jobber? Nå kan du bruke erfaring du allerede har til å skaffe deg ny, oppdatert og spesialisert kunnskap i industriell matproduksjon.

Kort om studiet

Bruk erfaringen din til å ta steget videre der du jobber. Det erfaringsbaserte mastergradsstudiet i industriell matproduksjon gir 90 studiepoeng og er et videreutdanningstilbud for ansatte i matindustrien eller andre som ønsker å kvalifisere seg for en jobb i matindustrien. Studiet gir deg mulighet til å bruke yrkeserfaringen din som utgangspunkt for økt kunnskap som du kan bruke i bedriften du jobber til daglig.

Fleksibelt og skreddersydd for den enkelte
Studiet er fleksibelt og det lages en skreddersydd utdanningsplan for deg. Du kan ta hele studiet på deltid over 3 år. Videreutdanningskurs og enkeltemner fra ordinære studier ved NMBU eller andre godkjente studiesteder kan kombineres.  

Her er en oversikt over noen kurs ved NMBU som kan være aktuelle:

Kurs i hygiene og mattrygghet
Organisasjon og ledelse
Kvalitetsledelse
  
Tidligere gjennomførte videreutdanningskurs som kan inngå i masteren:
Moderne melkeforedling
Lærende nettverk i meieriteknologi
Praktisk kvalitetsledelse i Tine
  
Du kan også hospitere på delemner i den ordinære bachelor- og masterutdanningen i matvitenskap.
Etter å ha gjennomgått mastergradsutdanningen skal studentene:
Ha økt kompetansen sin innen utredning, planlegging, drift og ledelse av matproduksjonsanlegg
Være i stand til å fatte beslutninger ved analytisk tilnærming til problemstillinger
Arbeide etter tydelige faglige etiske normer og kunne formidle dette videre til kolleger og samarbeidspartnere
• Emnebeskrivelse for mastergradsprogrammet
Slik søker du opptak til studiet
Opptakskrav til studiet er bachelorgrad eller tilsvarende høyere utdanning av minimum tre års varighet. I tillegg kreves det tre års yrkeserfaring som er relevant for det faglige innholdet i mastergraden. I spesiell tilfeller kan du søke om opptak til studiet på bakgrunn av relevant erfaring/realkompetanse.
Klarer din interesse internt i bedriften  
Ta kontakt med Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved professor Judith Narvhus på telefon 64 96 58 42 eller 
e-post: 
Søknad om opptak rettes til Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap.  

Kontaktinformasjon 

Faglige spørsmål:
Judith Narvhus, 
Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, NMBU

Praktiske spørsmål: 

Senter for etter- og viderutdanning, NMBU