Besøk NMBU

Foto
UMB/Gisle Bjørneby

Skoletjenesten arrangerer og koordinerer besøk for skoleklasser til NMBU. Vi tilbyr omvisning og fagdager innenfor en rekke fagområder tilpasset fag og klassetrinn.

Skoletjenesten

Ved besøk til NMBU blir skoleklasser møtt av studenter og vitenskapelige ansatte ved universitetet. Og de blir tatt imot i NMBU sine lokaler.

Alle klasser vil få en liten presentasjon av studietilbudene våre og det er mulig å kombinere besøket med lunsj i en av våre kantiner. Vi prioriterer videregående skoleklasser med realfagskompetanse.

 

Vi kan tilby følgende faglige opplegg våren 2016:

Krimgåten

Hvordan kan kunnskap om bioteknologi bidra til å avsløre en krimgåte? Elevene får en innføring i rettsmedisinsk vitenskap og får blant annet prøve seg på automatpipettering og kjøring av gel-elektroforese.

Sparer ein noko energi på å ha solfangar på taket i vinterlandet Noreg? Er treflis eit reelt alternativ til fyringsolje? Og kor mykje olje er det i eitt rapsfrø? Ved Tekniske fag på NMBU er det bygd opp ein bioenergilab kor ein kan ta med klassen og finne ut dette.

Fisteldyra/SHF

På NMBU har vi noen kyr og noen hester som er litt annerledes enn kyr og hester flest. Det er fistelkyrne med et hull inn i vomma og det er fistelhestene som har hull inn i blindtarmen.

Hvis ønsker å delta på dette opplegget, må man kontakte SHF direkte.

Klimaspillet

Bli med å bygge vindmøller, diskutere som politikere, gjøre beregninger som økonomer og dekke en sak som en journalist ville gjort. Bli med å se at vi trenger økonomer, politikere, ingeniører, journalister, designere og arkitekter for å løse klimakrisen.

Spektroskopi og kromatografi

Her vil erfarne kjemikere demonstrere hvordan moderne analyseteknikker som spektroskopi og kromatografi forlenger våre sanser og hvordan man ved hjelp av disse teknikkene kan bestemme molekylstrukturer.

Dette vil tilbys kun 11-13 januar 2016.

Teknologi og forskningslære

Ved NMBU er det mange dyktige forskere med inngående kjennskap til hvordan forskning foregår og hvilke problemstillinger som knytter seg til forskning. Vi har faglige opplegg som passer ToFX, ToF1 og ToF2.

Hvis dere er interessert i å komme på besøk til NMBU ber vi om at dere registrerer skole, navn og epostadresse, samt hva dere er interessert i å delta på, så vil vi ta kontakt med dere så snart vi har noe å tilby. 

Meld interesse for skolebesøk til NMBU

Published 22. desember 2009 - 10:00 - Updated 4. januar 2016 - 11:21