Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) Kurstilbud:

Kurs med snarlig påmelding Periode Frist
Kurs under planlegging: Matrikkellære for landmålere, 20 studiepoeng Meldt interesse 31-08-2016
Kurs under planlegging: Plan- og bygningsrett - lovgivning og praksis, 10 studiepoeng Meld interesse innen 31-08-2016
Delvis nettbasert kurs: Planteproduksjon i veksthus II, 5 studiepoeng 18-10-2016 til 19-10-2016 Påmeldingsfrist 31-08-2016
Basiskurs - Diplomutdanning for bakere, 5 studiepoeng 04-10-2015 til 31-05-2017 Påmeldingsfrist 01-09-2016
Kurs i grøntanleggsforvaltning, 5 studiepoeng 24-10-2016 til 18-01-2017 Påmeldingsfrist 02-09-2016
Kurs i øyesykdommer hos hest 30-09-2016 til 01-10-2016 Påmeldingsfrist 05-09-2016
Kurs i Dyreassisterte intervensjoner med hund, 10 studiepoeng 17-10-2016 til 15-01-2017 Påmeldingsfrist 16-09-2016
Kurs i Hygiene og mattrygghet, 10 studiepoeng 31-10-2016 til 31-05-2017 Påmeldingsfrist 20-09-2016
KOLA Viken 2016 - Økt produksjon av mat og tømmer 10-11-2016 til 11-11-2016 Påmeldingsfrist 25-09-2016

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Senter for etter- og videreutdanning (SEVU)

Tlf:    67 23 03 00

Faks: 67 23 03 11

 E-post: sevu@nmbu.no


Besøksadresser:
 
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo