Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) Kurstilbud:

Kurs med snarlig påmelding Periode Frist
Avløpskonferansen 2016 - Små avløp, store utfordringer 24-05-2016 til 25-05-2016 Utvidet påmeldingsfrist 11-05-2016
Course in Laboratory Animal Science for Research Workers, 6 ETCS 23-05-2016 til 23-06-2016 Registration deadline 17-05-2016
Erfaringsbasert mastergradsprogram i industriell produksjon Meld interesse 31-05-2016
Kurs som gis på bestilling: Universell utforming i kommuner Meld interesse 31-05-2016
Erfaringsbasert master i husdyrproduksjon Meld interesse 31-05-2016
Kurs under planlegging: Rehabilitering og fysioterapi for hund og katt, 30 studiepoeng Meld interesse 31-05-2016
Kurs under planlegging: Bioteknologi for lærere i videregående skole Meld interesse 31-05-2016
Kurs under planlegging: Kurs i fiskehelse, 10 studiepoeng Meld interesse: 31-05-2016
Kurs under planlegging: Regional planlegging og byutvikling, 10 studiepoeng Meld interesse 31-05-2016
Kurs under planlegging: Blå og grønne strukturer i urbane strøk, 5 studiepoeng Meld interesse 31-05-2016
Kurs under planlegging: Samspill og ledelse i byforming, 10 studiepoeng Meld interesse 31-05-2016
Kurs under planlegging: 3D-modellering og visualisering for landskapsarkitektur og planlegging Meld interesse 31-05-2016
Kurs under planlegging: Klimatiltak i landbruket, 5 studiepoeng Meld interesse 31-05-2016
Kurs under planlegging: Feltarbeid i biologi, kurs for lærere Meld interesse 31-05-2016
Kurs i Klinisk ernæring for hund og katt 16-06-2016 til 17-06-2016 Påmeldingsfrist 31-05-2016

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Senter for etter- og videreutdanning (SEVU)

Tlf:    67 23 03 00

Faks: 67 23 03 11

 E-post: sevu@nmbu.no


Besøksadresser:
 
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo