Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) Kurstilbud:

Kurs med snarlig påmelding Periode Frist
KOLA Viken 2016 - Økt produksjon av mat og tømmer 10-11-2016 til 11-11-2016 Påmeldingsfrist 25-09-2016
Kurs under planlegging: Kurs i fiskehelse, 10 studiepoeng Meld interesse: 30-09-2016
Regional planlegging og byutvikling, 10 studiepoeng 08-11-2016 til 16-03-2017 Påmeldingsfrist 01-10-2016
Kurs i Hygiene og mattrygghet, 10 studiepoeng 31-10-2016 til 31-05-2017 Påmeldingsfrist 01-10-2016
Course in Avian medicine and surgery 28-10-2016 til 29-10-2016 Registration deadline 05-10-2016
Kurs i moderne melkeforedling,10 studiepoeng 01-11-2016 til 01-06-2017 Påmeldingsfrist 05-10-2016
Course in Laboratory Animal Science for Research Workers, 6 ETCS 31-10-2016 til 04-11-2016 Registration deadline 09-10-2016
Kurs i Rehabilitering og fysioterapi for hund og katt, 30 studiepoeng 09-11-2016 til 06-10-2017 Påmeldingsfrist 10-10-2016
Kurs i Kvalitetsrevisjon, 5 studiepoeng 22-11-2016 til 21-02-2017 Påmeldingsfrist 18-10-2016

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Senter for etter- og videreutdanning (SEVU)

Tlf:    67 23 03 00

Faks: 67 23 03 11

 E-post: sevu@nmbu.no


Besøksadresser:
 
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo