Reservasjon av studieplass

Reservasjon av studieplass til neste år 

Hvis du har fått tilbud om studieplass ved NMBU men ikke har mulighet til å starte studiene, kan du søke om å få reservert studieplassen for ett eller to år. 

Godkjente grunner til reservasjon er:

  • Innkalling til militærtjeneste
  • Fødsel /adopsjon
  • Sykdom eller andre tungtveiende grunner. 
Grunner som ikke gir rett til reservasjon
  • Jobb/ praksisplass 
  • Utdanning/ folkehøyskole 
  • Annen studieplass 
  • Ferie/ reise 

Slik reserverer du studieplass

Du søker ved å sende oss søknadsskjema sammen med dokumentasjon på hvorfor du ønsker å reservere plassen, for eksempel tjenesteinnkalling eller legeattest. 

1.       Takk  «ja» til tilbudet innen svarfristen i nettsøknaden din

2.       Fyll ut søknadsskjema og legg ved dokumentasjon. 

Søknaden må sendes innen tre uker etter at du fikk tilbud om studieplass. Dersom ingen dokumentasjon foreligger innen fristen på tre uker, vil du få avslag på søknaden.

Reservert studieplass fra i fjor 

For å beholde den reserverte studieplassen må søke på nytt det året du skal begynne å studere, og du må takke «ja» til tilbudet om studieplass innen svarfristen. 

Du kan søke andre studier selv om du har fått reservert en studieplass. Hvis du ønsker å søke andre studier må du prioritere disse fremfor studiet du har reservert. Hvis du får tilbud på et av de nye studieønskene, mister du den reserverte studieplassen. 

Har du spørsmål kan du kontakte opptakskontoret på opptak@nmbu.no 

Published 30. mai 2022 - 12:27 - Updated 30. mai 2022 - 13:41