Opptakskrav

Opptakskrav bachelor og femårig master

 • GENS - generell studiekompetanse
  Generell studiekompetanse uten tilleggskrav

 • MATRS - mattefordypning
  Generell studiekompetanse + Matematikk R1 eller Matematikk S1+S2

 • REALFA - realfagskrav
  Generell studiekompetanse + Matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2. I tillegg må du ha ett av følgende krav:
  Matematikk R2 eller
  Fysikk 1 og 2 eller
  Kjemi 1 og 2 eller
  Biologi 1 og 2 eller
  Informasjonsteknologi 1 og 2 eller
  Geofag 1 og 2 eller
  Teknologi og forskningslære 1 og 2.

 • SIVING - matte og fysikk
  Generell studiekompetanse + (R1 eller S1+S2) og R2 og Fysikk 1

  Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har

  • -bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller
  • -bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning
  • -bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger)


 • LÆREAL - skolefag
  Generell studiekompetanse + Minst karakteren 3 i norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig) og minst 35 skolepoeng.
  I tillegg må du dokumentere følgende realfag: R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2)

 • VETE - matte og kjemi
  Generell studiekompetanse + R1 (S1+S2) og Kjemi 1 og 2

 • ENG4 - engelskkrav
  Gjennomsnittskarakter 4 i engelsk (140 timer) eller bestått programfag

 Opptakskrav toårig master og høyere årstrinn:

Published 9. April 2021 - 9:54 - Updated 19. April 2022 - 11:09