Politiattest

Bestill politiattest

 

  • Søk elektronisk ved å følge instruksjonene på Politiets nettsider.
  • Tilbudsbrevet er bekreftelse på behov for politiattest. Tilbudsbrevet har du mottatt fra Samordna Opptak (gjelder lektorstudenter, brevet ligger i nettsøknaden din) eller fra NMBU (gjelder PPU-studenter, som får epost med tilbudsbrev).
  • Du må logge inn med elektronisk ID
  • Velg "Studenter" som kategori.
  • Velg "Opptak generell" som formål
  • Last opp bekreftelse på at du har fått studieplass.

Politiet sender attesten til din digitale postkasse. Har du ikke åpnet din digitale postkasse ennå kan du gjøre det her.

 

Hvor skal du levere politiattesten?

Politiattesten skal leveres digitalt til NMBU ved hjelp av nettskjema.

Lever din politiattest her.

 

Når må du levere politiattesten?

Dersom du ikke har merknader på politiattesten, skal du levere attesten så snart som mulig og senest ved studiestart.

Dersom du vet at du har merknad på politiattesten, bør du ta kontakt med studieadministrasjonen ved utdanningen med en gang du har fått tilbud om studieplass. Attesten må du levere så raskt som mulig og senest 3 uker etter mottatt tilbud.

Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder når du leverer den.

Vær oppmerksom på at det kan ta noe tid å få en politiattest. Bestill derfor politiattesten i god tid.

 

 

Hvor lenge er politiattesten gyldig?

Politiattesten gjelder som hovedregel så lenge du er student ved studiet du er tatt opp til. Men dersom du ikke fullfører på normert tid vil det kreves at du skaffer deg en ny politiattest.

 

Hva skjer om du ikke leverer politiattesten i tide?

Du kan ikke starte i praksisopplæring før politiattesten er levert. Leverer du ikke politiattesten tidsnok risikerer du forsinkelser i studiene dine. Om du ikke leverer politiattest i det hele tatt, blir du utestengt fra praksisopplæring. Da kan du ikke fullføre studiet.

 

Hva skjer om du har merknad på politiattesten?

Dersom man har merknad på politiattesten vil saken bli behandlet av klagenemda ved NMBU. De skal ta stilling til om du får mulighet til å gjennomføre studiet. Fakultetet sender en skriftlig vurdering til Klagenemda og du har mulighet til komme med en uttalelse.

Published 2. February 2018 - 14:00 - Updated 12. juni 2020 - 10:08